2020.gads

Iepirkuma procedūra “Pasākumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana”

Identifikācijas Nr. JSPA 2020/03.

Informatīvs paziņojums.

Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram ir CPV: CPV kods

79951000-5 (semināru organizēšanas pakalpojumi), 79952000-2 (pasākumu organizēšanas pakalpojumi), papildus CPV kodi: 55120000-7 (Viesnīcu sanāksmju un konferenču organizēšanas pakalpojumi); 55300000-3 (Restorānu un ēdināšanas pakalpojumi).

Piedāvājumi var tikt iesniegti Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā.

Iepirkuma komisija nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku pieeju nolikumam https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/32443

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 18.februārim plkst. 10.00.

Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz JSPA juriskonsulte Aiga Trubiņa, Tālr.:  67358073, E-pasts: aiga.trubina[at]jaunatne.gov.lv, JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja Dita Usāre, tālrunis 67358063, e-pasts: dita.usare[at]jaunatne.gov.lv.

Iepirkumu organizē, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 10.pantu un paredzamā kopējā līguma summa – līdz 300 000,00 EUR bez PVN.


Iepirkuma procedūra “Informācijas materiālu izstrāde, izgatavošana un piegāde”
Identifikācijas Nr. JSPA 2020/02.
Informatīvs paziņojums.
Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram ir CPV: 22000000-0 (Iespieddarbi un saistītie izdevumi), 22458000-5 (iespieddarbi pēc pasūtījuma).
Piedāvājumi var tikt iesniegti Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā.
Iepirkuma komisija nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku pieeju nolikumam https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/32779

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 10.februārim plkst. 10.00.
Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Juriskonsulte Aiga Trubiņa, Tālr.:  67358073, E-pasts: aiga.trubina[at]jaunatne.gov.lv
Iepirkumu organizē, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 9.pantu un paredzamā kopējā līguma summa – līdz 20500,00 EUR bez PVN.


Iepirkuma procedūra “Reprezentācijas materiālu izstrāde, izgatavošana un piegāde”
Identifikācijas Nr. JSPA 2020/01.
Informatīvs paziņojums.
Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram ir CPV: 39294100-0 (informācijas un reklāmas produkti), 22000000-0 (iespieddarbi un saistītie izdevumi), 22458000-5 (iespieddarbi pēc pasūtījuma).
Piedāvājumi var tikt iesniegti Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā.
Iepirkuma komisija nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku pieeju nolikumam https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/32605

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 10.februārim plkst. 10.00.
Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras juriskonsulte Aiga Trubiņa, Tālr.:  67358073, E-pasts: aiga.trubina[at]jaunatne.gov.lv
Iepirkumu organizē, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 9.pantu, un paredzamā kopējā līguma summa – līdz 38760,00 EUR bez PVN.


Iepirkuma priekšmets: “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkoto neformālās izglītības mācību vadītāju pakalpojumi
Identifikācijas Nr.  JSPA 2020/06.
Informatīvs paziņojums.
Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2020. gada 28. decembra plkst.10.00.
Paredzamā vispārīgās vienošanās summa ir 130000 EUR (viens simts trīsdesmit tūkstoši euro).
Plānotais pakalpojuma sniegšanas laiks: 36 mēneši no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties: Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) e-konkursu sadaļā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/48859

Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Juriskonsulte Signe Šmite, Tālr.:  67356255, E-pasts: signe.smite[at]jaunatne.gov.lv