Aptauja darbā ar jaunatni iesaistītajiem par Covid-19 pandēmijas ietekmi

RAY  tīkla ietvaros izveidota Eiropas līmeņa aptauja jaunatnes jomas pārstāvjiem, lai noskaidrotu Covid-19 pandēmijas ietekmi uz jaunatnes jomu.  Aptauja ir izveidota vairāk kā 10 dažādās valodās. Nozares pārstāvju atbildes ļaus saprast situāciju darbā ar jaunatni: atbalstu, ko darbā ar jaunatni iesaistītie sniedz jauniešiem un to, kādu atbalstu darbā ar jaunatni iesaistītajiem jāturpina sniegt.

Lasīt vairāk »
JSPA
 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) konsultācijas un informācijas sniegšanu nodrošina attālināti

Ņemot vērā straujo Covid-19 vīrusa izplatību, un domājot par kopējo veselību un drošību, JSPA uz nenoteiktu laiku konsultācijas un informācijas sniegšanu nodrošina attālināti. Konsultācijas projektu pieteicējiem: sazinoties ar  projektu koordinatoriem. Citi jautājumi: Tālr.: 67358065 vai e-pasts: info[at]jaunatne.gov.lv.

Lasīt vairāk »
JSPA
 

Izmaiņas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” kvalitātes zīmes un “Erasmus+” akreditācijas (2014.-2020.) izmantošanā brīvprātīgā darba veikšanai nākamajā plānošanas periodā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka Eiropas Komisija ir pagarinājusi programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” kvalitātes zīmes un “Erasmus+” brīvprātīgā darba akreditācijas termiņu (samazinot kvalitātes zīmes un akreditācijas funkcijas), savukārt, lai saņemtu pilnu kvalitātes zīmes funkciju klāstu, organizācijām būs iespēja pieteikt un saņemt kvalitātes zīmi jaunajā periodā no jauna.

Lasīt vairāk »
Eiropas Solidaritātes korpuss
 

Piesakies tiešsaistes mācībām "Ilgtspējīga zaļā Eiropa"

Mūsdienās patēriņš ir sasniedzis tādus apgriezienus, ar kādiem apkārtējā vide vairs nevar tikt galā. Sabiedrībai ir jādarbojas pret klimata izmaiņām un arvien pieaugošajiem vides apdraudējumiem. Ikvienam, tostarp jauniešiem, ir jāsāk uzņemties atbildību par savu rīcību un tās ietekmi uz nākamo paaudžu dzīves kvalitāti.

Viens no Eiropas Jaunatnes mērķiem ir  ilgtspējīga zaļā Eiropa.

Vēlamies veidot sabiedrību, kurā visi jaunieši ir ekoloģiski aktīvi, izglītoti un spējīgi mainīt savu ikdienas dzīvi.

Lasīt vairāk »
Eurodesk
 

Maija Grāfa svētki 2020: vienoti dažādībā

Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros  Kultūras biedrība "Alternatīvā Realitāte" īstenoja projektu “ Maija Grāfa svētki 2020: vienoti dažādībā ”, ar mērķi veicināt multikulturālismu, kultūras tradīciju saglabāšanu un attīstību atbilstoši mūsdienu tendencēm, iedzīvotāju aktīvu iesaisti un līdzdalību sociālajā dzīvē, dažādu kultūru mijiedarbību un sabiedrības saliedētību uz senas Rīgas viduslaiku kultūras tradīcijas pamata.

 

Lasīt vairāk »
Eiropas Solidaritātes korpuss
 

Mācību kurss "One2One" - individuālu pieeju atbalsts mācību procesā

"One2One" kursa galvenais mērķis ir dot iespēju jaunatnes darbiniekiem apgūt kompetences, kas nepieciešamas, lai strādātu ar jauniešiem, lai atbalstītu viņu mācību un attīstības procesus. Mācības notiks tiešsaistē no 2021. gada 17. - 26. februārim. Dalībai mācībās līdz 4. decembrim nepieciešams reģistrēties SALTO Youth Resursu centra tīmekļa vietnē.

Lasīt vairāk »
Erasmus+
 

Youthpass Korpuss - kā vadīt mācīšanās piedzīvojumu

Lai atbalstītu mācīšanās procesus Solidaritātes projektos, no 2020. gada 1. decembrim - 2021. gada 15. februārim notiks tiešsaistes kursi projektu īstenotājiem, mentoriem, treneriem un citām atbalsta personām, kas aktīvi iesaistās programmā "Eiropas Solidaritātes korpuss" un ir ieinteresēti attīstīt savu izpratni un kompetences, lai atbalstītu mācību procesus Solidaritātes korpusa projektos. Dalībai mācībās var reģistrēties HOP tiešsaistes platformā. Mācībām ir aicināts pieteikties ikviens interesents, atlases procedūras nav.

Lasīt vairāk »
Eiropas Solidaritātes korpuss
 

Lapas

Subscribe to Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra RSS