Valsts programmas konkursa “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” 2.projektu konkursa rezultāti

1.2. apakšsadaļas projektu konkursā “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” (otrajā projektu konkursā) tika iesniegti 12 projektu iesniegumi un apstiprināti 12 projektu iesniegumi, atbalstot 25 pašvaldību iesaisti.

Rezultāta dokuments
Dalīties
Translate »