Valsts programmas konkursa “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” 1. projektu konkursa rezultāti

1.2. apakšsadaļas projektu konkursā “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” tika iesniegti 11 projektu iesniegumi un apstiprināti 11 projektu iesniegumi, atbalstot 43 pašvaldību iesaisti.

Rezultāta dokuments
Dalīties
Translate »