Valsts programmas konkursa “Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs, sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos” 2.1. projektu konkursa rezultāti

Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gada atklātā projektu konkursa 2.1. aktivitātes “Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs, sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos” projektu konkursā tika apstiprināti 16 projekti.

Rezultāta dokuments
Dalīties
Translate »