Valsts programmas konkursa “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” 1.2. projektu konkursa rezultāti

Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gada atklātā projektu konkursa 1.2. apakšsadaļā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” tika apstiprināti 24 projekti.

Rezultāta dokuments
Dalīties
Translate »