Valsts programmas konkursa “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” 1.2. projektu konkursa rezultāti

IZM Jaunatnes politikas valsts programma 2018. gadam 1.2. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” atklātā projektu konkursā tika apstiprināti 17 projekti.

Rezultāta dokuments
Dalīties
Translate »