“Erasmus+” Akreditācija jaunatnes jomā: ikgadējie finansējuma pieprasījumi 2021. gada 1.projektu konkursā 2021. gada 1. projektu konkursā  “Erasmus+”  Akreditācija jaunatnes jomā: ikgadējie finansējuma pieprasījumi apstiprināti 6 organizācijām. “Erasmus+” Jaunatnes līdzdalības 2021. gada 1. projektu konkursa rezultāti Projektu pieteikšanas termiņš līdz 18. maija plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika). “Erasmus+” Jaunatnes darbinieku mobilitātes 2021. gada 1. projektu konkursa rezultāti Projektu pieteikšanas termiņš līdz 18. maija plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika). “Erasmus+” Jauniešu apmaiņas 2021. gada 1. projektu konkursa rezultāti Projektu pieteikšanas termiņš līdz 18. maija plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika). “Erasmus+” 2021. gada 1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” Akreditācija jaunatnes jomā “Erasmus+” 2021. gada 1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” Akreditāciju jaunatnes jomā saņēmušas 7 organizācijas. “Erasmus+” Stratēģiskās partnerības radošumam 2020. gada 3. projektu konkursa rezultāti Projektu pieteikšanas termiņš līdz 29. oktobra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika). “Erasmus+” Jaunatnes dialoga 2020. gada 3. projektu konkursa rezultāti Projektu pieteikšanas termiņš līdz 01. oktobra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika). “Erasmus+” Stratēģiskās partnerības 2020. gada 3. projektu konkursa rezultāti Projektu pieteikšanas termiņš līdz 01. oktobra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika). “Erasmus+” Jaunatnes darbinieku mobilitātes 2020. gada 3. projektu konkursa rezultāti Projektu pieteikšanas termiņš līdz 01. oktobra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika). “Erasmus+” Jauniešu apmaiņas 2020. gada 3. projektu konkursa rezultāti Projektu pieteikšanas termiņš līdz 01. oktobra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika). “Erasmus+” Jaunatnes dialoga 2020. gada 2. projektu konkursa rezultāti Projektu pieteikšanas termiņš līdz 07. maija plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika) Projektu īstenošanas laiks: no 2020. gada 1. augusta līdz 31. decembrim “Erasmus+” Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam 2020. gada 2. projektu konkursa rezultāti Projektu pieteikšanas termiņš līdz 07. maija plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika) Projektu īstenošanas laiks: no 2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. janvārim. “Erasmus+” Jaunatnes darbinieku mobilitātes 2020. gada 2. projektu konkursa rezultāti Projektu pieteikšanas termiņš līdz 07. maija plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika). Projektu īstenošanas laiks: no 2020. gada 1. augusta līdz 31. decembrim. “Erasmus+” Jauniešu apmaiņas 2020. gada 2. projektu konkursa rezultāti Projektu pieteikšanas termiņš līdz 07. maija plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika). Projektu īstenošanas laiks: no 2020. gada 1. augusta līdz 31. decembrim. “Erasmus+” Stratēģiskās partnerības labās prakses apmaiņas atbalstam (t.sk. Starptautiskās jauniešu iniciatīvas) 2020. gada 1. projektu konkursa rezultāti Projektu pieteikšanas termiņš līdz 11. februāra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika). Projektu īstenošanas laiks: no 2020. gada 1. jūnija līdz 30. septembrim
1 2 3 4
Translate »