Projektu konkurss pašvaldībām “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”

27.10.2021 23:59

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. – 2023. gadam ietvaros izsludina atklāto projektu “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” Latvijas pašvaldībām.

 

Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunatnes politikas attīstību vietējā līmenī, veicinot:

  • kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveidi/pilnveidi pašvaldībās;
  • digitālā un mobilā darba ar jaunatni attīstību;
  • jauniešu līdzdalības mehānismu stiprināšanu;
  • izglītojamo pašpārvalžu attīstību savā pašvaldībā;
  • jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu;
  • sadarbību ar jaunatnes organizācijām.

 

Projekta tiešā mērķa grupa ir:

  • jaunieši, jo īpaši jaunieši ar ierobežotām iespējām, vecumā no 13 līdz 25 gadiem;
  • darba ar jaunatni veicēji.

 

Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt Latvijas novada vai pilsētas pašvaldība vai tās iestāde, ja ir atbilstošs pašvaldības domes pilnvarojums.

Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 27. oktobris plkst. 23:59.

Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 7000,00 euro.

Projekta īstenošanas ilgums: no 2021. gada 6. decembra līdz 2022. gada 1. novembrim.

Projekta iesnieguma dokumentus var iesniegt tikai elektroniska dokumenta veidā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Atklātā projektu konkursa “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” nolikums un citi aktuāli dokumenti ir pieejami projekta lapā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”.

Dalīties
Translate »