Projektu konkurss “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”

11.06.2021 24:00

Jaunatnes politikas valsts programmas izglītības iestāžu pašpārvalžu projektu konkursa “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”  pieteikumus var iesniegt līdz 2021. gada 11. jūnijam, aizpildot  pieteikuma anketu: https://ieej.lv/LuwS9

Katra izglītības iestāžu pašpārvalžu komanda, kas būs piedalījusies visos projekta posmos un izstrādās savas skolas “Labbūtības ceļakartes” projektu, varēs saņemt līdz 1000 euro finansējumu  plāna īstenošanai laika posmā no 2021. gada oktobra līdz decembrim.

Plašāka informācija

Dalīties
Translate »