Projektu konkurss “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai”

10.09.2021 00:00

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros izsludina atklāto projektu konkursu “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai”.

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu izglītības iestādes jauniešu pašpārvalžu iniciatīvu projektiem – labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošanai, kas ir identificētas, balstoties jauniešu vēlmēs un vajadzībās, un saplānotas JSPA organizētās mācībās par skolēnu labbūtības ceļakartes izstrādi, tādejādi nostiprinot psihoemocionālo un pilsoniskās līdzdalības kompetenci Latvijas izglītības iestādēs, veidojot pilsoniski aktīvu, līdzdalībā balstītu jauniešu paaudzi pēc-Covid19 laikmetā.

Projekta tiešā mērķa grupa ir izglītības iestādes izglītojamie.

Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt:

  1. Latvijas valstspilsētas pašvaldība vai novada pašvaldība, kas pārstāv izglītības iestādi/-es, kas ir piedalījusies/-šās JSPA organizētās mācībās par labbūtības ceļakartes izstrādi;
  2. biedrība vai nodibinājums, kas atbilst Jaunatnes likuma 12. panta trešajai daļai un pārstāv izglītības iestādi, kas ir piedalījusies JSPA organizētās mācībās par labbūtības ceļakartes izstrādi.

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 10. septembris.

Projektā vienas izglītības iestādes labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošanai maksimāli pieejamais finansējuma apmērs ir 1000,00 euro.

Projektā var iekļaut vairāku izglītības iestāžu labbūtības ceļakartes.

Projekta iesnieguma dokumentus var iesniegt tikai elektroniska dokumenta veidā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Atklātā projektu konkursa nolikums un citi aktuāli dokumenti ir pieejami sadaļā “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai”.

 

Plašāka informācija:


Ilze Vonda

Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja
Tālr.: 67358070
E-pasts: ilze.vonda@jaunatne.gov.lv

 

Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins@jaunatne.gov.lv

Dalīties
Translate »