“Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” 2024

17.05.2024 23:59
Beigu datums
17.05.2024 23:59
Competition note label
Projekta iesnieguma dokumenti noteiktajā termiņā jānosūta uz JSPA oficiālo elektronisko adresi
Kategorija

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Jaunatnes politikas valsts programmas 2024.-2026. gadam ietvaros izsludina atklāto projektu “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”.

Konkursa mērķis: īstenojot izglītojamo iniciatīvu projektus, stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, sekmēt izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot visu izglītojamo labbūtību, tajā skaitā Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai un  atbalstot un sekmējot jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu.

Projekta iesniegšana un īstenošana

Projektu var iesniegt:

  • Latvijas valstspilsētas vai novada pašvaldība, vai pašvaldības iestāde ar tiesībām vai attiecīgu pilnvarojumu pārstāvēt pašvaldību konkursā, kas pārstāv izglītības iestādi/-es, kas ir piedalījusies/-šās 2024. gada JSPA organizētajās mācībās par izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību;
  • biedrība vai nodibinājums, kas atbilst Jaunatnes likuma 12. panta trešajai daļai un pārstāv izglītības iestādi/-es, kas ir piedalījusies/-šās 2024. gada JSPA organizētajās mācībās par izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību.

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir līdz 2024. gada 17. maija plkst. 23.59. Projekta iesnieguma dokumentus var iesniegt tikai elektroniska dokumenta veidā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Projekta iesnieguma dokumentus noteiktajā termiņā ir jānosūta uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883. Lūdzam neatlikt dokumentu sūtīšanu uz pēdējo brīdi!

Projekta īstenošanas un aktivitāšu attiecināmo izmaksu periods konkursa mērķa sasniegšanai ir no 2024. gada 12. augusta līdz 2024. gada 31. decembrim.

Pieejamais finansējums

Vienas izglītības iestādes aktivitāšu īstenošanai maksimāli pieejamais finansējuma apmērs ir 1 200,00 eiro. Viena projekta īstenošanai maksimāli pieejamais finansējuma apmērs ir 10 000,00 eiro.

Plašāka informācija

Atklātā projektu konkursa nolikums un citi aktuāli dokumenti ir pieejami JSPA tīmekļvietnes sadaļā “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vecāko eksperti Elvīru Fiļu (tālr.: 67356282, e-pasts: elvira.fila@jaunatne.gov.lv).

Dalīties
Translate »