“Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” 2023

15.05.2023 23:59
Beigu datums
15.05.2023 23:59
Competition note label
Projekta iesnieguma dokumenti noteiktajā termiņā jānosūta uz JSPA oficiālo elektronisko adresi
Kategorija

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam ietvaros izsludina atklāto projektu “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”. Projekta iesniegumus var iesniegt līdz 2023. gada 15. maija plkst. 23:59. Projektā vienas izglītības iestādes aktivitāšu īstenošanai maksimāli pieejamais finansējuma apmērs ir 1 200 eiro.

Konkursa mērķis – īstenojot izglītojamo iniciatīvu projektus, stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, sekmēt izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot visu izglītojamo labbūtību, tai skaitā Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai un  atbalstot un sekmējot jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu*.

Projekta īstenošanas un aktivitāšu attiecināmo izmaksu periods konkursa mērķa sasniegšanai ir no 2023. gada 15. augusta līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projektu var iesniegt:

  • Latvijas valstspilsētas vai novada pašvaldība, vai pašvaldības iestāde ar tiesībām vai attiecīgu pilnvarojumu pārstāvēt pašvaldību konkursā, kas pārstāv izglītības iestādi/-es, kas ir piedalījusies/-šās 2023. gada JSPA organizētajās mācībās par izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību;
  • biedrība vai nodibinājums, kas atbilst Jaunatnes likuma 12. panta trešajai daļai un pārstāv izglītības iestādi/-es, kas ir piedalījusies/-šās 2023. gada JSPA organizētajās mācībās par izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību.

Projekta pieteikuma iesniegšana

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš – 2023. gada 15. maija plkst. 23:59Projekta iesnieguma dokumentus var iesniegt tikai elektroniska dokumenta veidā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Projekta iesnieguma dokumentus noteiktajā termiņā ir jānosūta uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883.

Plašāka informācija

Atklātā projektu konkursa “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” nolikums un citi aktuāli dokumenti ir pieejami JSPA tīmekļa vietnē.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vecākajām ekspertēm:

Elvīra Fiļa
Tālr.: 67356282
E-pasts: elvira.fila@jaunatne.gov.lv

Linda Gulbīna
Tālr.: 67358070
E-pasts: linda.gulbina@jaunatne.gov.lv

________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Saskaņā ar programmā noteikto, jaunieši ar ierobežotām iespējām:

  • jaunieši ar fizisku vai garīgu invaliditāti;
  • jaunieši, kuriem ir mācīšanās grūtības;
  • jaunieši, kuriem ir ekonomiskie šķēršļi (zems dzīves līmenis, maznodrošinātie, bezpajumtnieki, ilgstošie bezdarbnieki, parādnieki, u.c.);
  • jaunieši ar kultūru atšķirībām (imigranti, bēgļi, etniskās minoritātes, jaunieši ar grūtībām kultūrā un valodas apgūšanā, u.c.);
  • jaunieši ar veselības problēmām (jaunieši ar hroniskām vai smagām saslimšanām vai psihiatriskiem traucējumiem, u.c.);
  • jaunieši, kuriem ir sociālie šķēršļi (kas saskaras ar vecuma, dzimuma, etniskās piederības, seksuālās orientācijas izraisītu diskrimināciju, kam ir anti-sociāla vai riskanta uzvedība, kā arī vientuļie vecāki, bāreņi, bijušie ieslodzītie, vielu un procesu atkarīgie, u.c.);
  • jaunieši, kuriem ir ģeogrāfiskie šķēršļi (jaunieši no ļoti attāliem lauku reģioniem, lauku jaunieši, jaunieši, kuriem ir ierobežotas pakalpojumu iespējas, u.c.).
Dalīties
Translate »