“Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā” 2023

02.03.2023 23:59
Beigu datums
02.03.2023 23:59
Kategorija

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam ietvaros izsludina atklāto projektu konkursu “Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā”. Projektu pieteikumus finansējuma saņemšanai var iesniegt NVO (biedrības un nodibinājumi) līdz 2023. gada 2. marta plkst. 23.59. Konkursā kopējais pieejamais finansējums no valsts budžeta līdzekļiem ir 231 000,00 eiro.

Par projektu konkursu

Projektu konkursa “Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā” mērķis ir nodrošināt atbalstu iniciatīvām un aktivitāšu īstenošanai, lai veicinātu jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos sabiedrībā un sekmētu to aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību. Konkursa ietvaros plānots organizēt vienu atklātu projektu konkursu divās daļās:

  • sniedzot atbalstu iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā, to līdzdalības veicināšanai reģionālā vai nacionālā līmenī, kur aktivitātes tiek organizētas vismaz divos Latvijas plānošanas reģionos;
  • sniedzot atbalstu iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā, to līdzdalības veicināšanai vietējā līmenī, kur aktivitātes tiek organizētas viena plānošanas reģiona ietvaros.

Pieejamais finansējums

Konkursā kopējais pieejamais finansējums ir 231 000,00 eiro. Projektu īstenošanai līdzdalības veicināšanai reģionālā vai nacionālā līmenī pieejamais finansējums 105 000,00 eiro, kur vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir 15 000,00 eiro. Projektu īstenošanai līdzdalības veicināšanai vietējā līmenī pieejamais finansējums 126 000,00 eiro, kur vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir 7000,00 eiro.

Mērķa grupa

Projekta tiešā mērķa grupa ir jaunieši un jaunieši ar ierobežotām iespējām vecumā no 13 līdz 25 gadiem, īpaši tie, kas līdz šim nav bijuši aktīvi iesaistīti darbā ar jaunatni.

Saskaņā ar programmā noteikto, jaunieši ar ierobežotām iespējām ir:

  • jaunieši ar fizisku vai garīgu invaliditāti;
  • jaunieši, kuriem ir mācīšanās grūtības;
  • jaunieši, kuriem ir ekonomiskie šķēršļi (zems dzīves līmenis, maznodrošinātie, bezpajumtnieki, ilgstošie bezdarbnieki, parādnieki, u.c.);
  • jaunieši ar kultūru atšķirībām (imigranti, bēgļi, etniskās minoritātes, jaunieši ar grūtībām kultūrā un valodas apgūšanā, u.c.);
  • jaunieši ar veselības problēmām (jaunieši ar hroniskām vai smagām saslimšanām vai psihiatriskiem traucējumiem, u.c.);
  • jaunieši, kuriem ir sociālie šķēršļi (kas saskaras ar vecuma, dzimuma, etniskās piederības, seksuālās orientācijas izraisītu diskrimināciju, kam ir anti-sociāla vai riskanta uzvedība, kā arī vientuļie vecāki, bāreņi, bijušie ieslodzītie, vielu un procesu atkarīgie, u.c.);
  • jaunieši, kuriem ir ģeogrāfiskie šķēršļi (jaunieši no ļoti attāliem lauku reģioniem, lauku jaunieši, jaunieši, kuriem ir ierobežotas pakalpojumu iespējas, u.c.).

Projekta iesniegšana

Projektu var iesniegt NVO (biedrība vai nodibinājums), kas atbilst Jaunatnes likuma 12. panta trešajā daļā noteiktajam. Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 2. marta plkst. 23.59. Projekta iesniedzējs pieteikuma vēstuli kopā ar projekta iesniegumu iesniedz datorrakstā latviešu valodā, un nosūta to kā elektronisku dokumentu uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883. Projekta īstenošanas un aktivitāšu attiecināmo izmaksu periods konkursa mērķa sasniegšanai ir no 2023. gada 25. aprīļa līdz 2023. gada 31. augustam.

Plašāka informācija par atklāto projektu konkursu, tā nolikums un citi aktuāli dokumenti ir pieejami tīmekļa vietnes sadaļā “Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā 2023”.

Dalīties
Translate »