“Erasmus+” centralizētais sporta projektu konkurss “Sadarbības partnerības”

17.06.2021 18:00
Beigu datums
17.06.2021 18:00
Kategorija

Izsludināts “Erasmus+” centralizētais sporta projektu konkurss Sadarbības partnerības (ERASMUS-SPORT-2021-SCP).

Sadarbības partnerību mērķis ir atbalstīt novatoriskas prakses izstrādi, nodošanu un / vai ieviešanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu, kas veicina sadarbību, vienaudžu mācīšanos un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī. Rezultātiem jābūt atkārtoti izmantojamiem, pārsūtāmiem, palielināmiem un, ja iespējams, tiem jābūt spēcīgai starpdisciplinārai dimensijai. Paredzams, ka atlasītie projekti dalīsies ar savu darbību rezultātiem vietējā, reģionālā, valsts un starpvalstu līmenī.

Sadarbības partnerības mērķis ir:

  • iesaistīto organizāciju un institūciju darba, darbību un prakses kvalitātes uzlabošana, piesaistot jaunus dalībniekus, kuri dabiski nav iekļauti vienā nozarē;
  • organizāciju spēju veidošana darbam starpvalstu līmenī un starp nozarēm;
  • kopēju vajadzību un prioritāšu risināšana izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā;
  • pārmaiņu (individuālo, organizatorisko vai nozares) veicināšana, kas noved pie uzlabojumiem un jaunām pieejām proporcionāli katras organizācijas kontekstam.

Projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA līdz 2021. gada 17. jūnijam, plkst. 17:00 (pēc Briseles laika). Detalizēta informācija par projektu konkursu, pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem, pieejamo finansējumu u.c. informāciju ir pieejama Eiropas Komisijas sadaļā “Konkursi un finansēšanas iespējas”.

“Erasmus+” sporta projektu pieteikumus administrē Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūra  Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) par “Erasmus+” centralizētajām aktivitātēm jaunatnes jomā veic informēšanas funkciju.

Dalīties
Translate »