“Erasmus+” centralizētais sporta projektu konkurss “NVO Eiropas sporta pasākumi”

17.06.2021 18:00

Izsludināts “Erasmus+” centralizētais sporta projektu konkurss – NVO Eiropas sporta pasākumi (ERASMUS-SPORT-2021-SNCESE).

Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt Eiropas mēroga sporta pasākumu organizēšanu šādās jomās:

  • brīvprātīgais darbs sportā;
  • sociālā iekļaušana, izmantojot sportu;
  • cīņa pret diskrimināciju sportā, iestāšanās par dzimumu līdztiesību;
  • dalības sportā un fiziskās aktivitātēs veicināšana, tostarp:
  1. īstenojot Padomes ieteikumus par veselību veicinošām fiziskām aktivitātēm, ES fizisko aktivitāšu pamatnostādnēm un Tartu aicinājumu uz veselīgu dzīvesveidu;
  2. atbalstu Eiropas sporta nedēļu īstenošanai;
  3. sporta un fizisko aktivitāšu kā veselības instrumenta popularizēšana;
  4. visu aktivitāšu, kas veicina sporta un fizisko aktivitāšu veicināšanu, tostarp tradicionālo sporta veidu un spēļu, kā arī paaudžu sporta veicināšana.

Projektā galvenā uzmanība jāpievērš vienam no šiem mērķiem. Tā var koncentrēties arī uz pārējiem mērķiem, bet galvenajam mērķim jābūt skaidri identificējamam un dominējošam priekšlikumā. Projekta īstenotājiem tiks sniegts finansiāls atbalsts viena Eiropas mēroga sporta pasākuma organizēšanai vienā programmas valstī vai Eiropas vietējo pasākumu organizēšanai vairākās programmas valstīs.

Projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA līdz 2021. gada 17. jūnijam, plkst. 17:00 (pēc Briseles laika). Detalizēta informācija par projektu konkursu, pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem, pieejamo finansējumu u.c. informāciju ir pieejama Eiropas Komisijas sadaļā “Konkursi un finansēšanas iespējas”.

Dalīties
Translate »