“Erasmus+” 2024. gada marta “Partnerības sadarbībai” (sadarbības partnerības, maza mēroga partnerības) projektu konkurss

05.03.2024 13:00
Beigu datums
05.03.2024 13:00
Kategorija

“Erasmus+” “Partnerības sadarbībai” (sadarbības partnerības, maza mēroga partnerības) 2024. gada marta projektu konkursa pieteikumu iesniegšana iespējama līdz 2024. gada 5. marta plkst. 13:00 pēc Latvijas laika. Pieteikumi iesniedzami elektroniski “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” vienotajā platformā.

Marta projektu konkursā programmas “Erasmus+” jaunatnes jomas projektu atbalstam pieejamais finansējums ir 902 431,50 eiro:

  • 689 579,50 eiro sadarbības partnerības projektiem;
  • 212 852,00 eiro maza mēroga partnerības projektiem.

Plašāka informācija par “Partnerības sadarbībai” projektu veidiem:

Plašāka informācija par “Erasmus+” 2024. gada projektu konkursiem

Informatīvi atbalsta pasākumi

Lai sniegtu informāciju par jaunākajām izmaiņām, prioritātēm un projektu veidiem un pieredzi, JSPA 2024. gada sākumā organizēs informatīvos seminārus par programmas “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektiem:

  • 9. janvārī plkst. 13.00-15.00 informatīvo semināru “Iespējas organizācijām” (jaunatnes darbinieku mobilitātes, sadarbības partnerības un maza mēroga partnerības, “DiscoverEU” iekļaušanas projekti). Pieteikšanās iespējama, aizpildot elektronisku anketu.
  • 10. janvārī plkst. 13.00-15.30 informatīvo semināru “Iespējas jauniešiem” (solidaritātes projekti, jauniešu līdzdalības un jauniešu apmaiņas projekti, brīvprātīgā darba iespējas jauniešiem). Pieteikšanās iespējama, aizpildot elektronisku anketu.
Dalīties
Translate »