“Eiropas Solidaritātes korpuss” 2024. gada solidaritātes projektu februāra projektu konkurss

20.02.2024 13:00
Beigu datums
20.02.2024 13:00

“Eiropas Solidaritātes korpuss” solidaritātes projektu 2024. gada februāra projektu konkursā pieteikumus var iesniegt elektroniski “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” vienotajā platformā līdz 2024. gada 20. februāra plkst. 13:00 pēc Latvijas laika. Februāra projektu konkursā solidaritātes projektu ikgadējās dotācijas pieprasījumiem pieejamais finansējums ir 78 946,00 eiro.

Plašāka informācija par solidaritātes projektiem.

Plašāka informācija par “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2024. gada projektu konkursiem.

Informatīvi atbalsta pasākumi

Lai sniegtu informāciju par jaunākajām izmaiņām, prioritātēm un projektu veidiem un pieredzi, JSPA 2024. gada sākumā organizēs informatīvos seminārus par programmas “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektiem:

  • 9. janvārī plkst. 13.00-15.00 informatīvo semināru “Iespējas organizācijām” (jaunatnes darbinieku mobilitātes, sadarbības partnerības un maza mēroga partnerības, “DiscoverEU” iekļaušanas projekti). Pieteikšanās iespējama, aizpildot elektronisku anketu.
  • 10. janvārī plkst. 13.00-15.30 informatīvo semināru “Iespējas jauniešiem” (solidaritātes projekti, jauniešu līdzdalības un jauniešu apmaiņas projekti, brīvprātīgā darba iespējas jauniešiem). Pieteikšanās iespējama, aizpildot elektronisku anketu.
Dalīties
Translate »