“Eiropas Solidaritātes korpuss” centralizētais projektu konkurss “Brīvprātīgo grupas augstas prioritātes jomās”

06.04.2022 17:00
Beigu datums
06.04.2022 17:00

“Brīvprātīgo grupas augstas prioritātes jomās” centralizētā projektu konkursa pieteikumi iesniedzami līdz 06.04.2022 plkst. 17:00 (pēc Briseles laika).

Brīvprātīgo grupas augstas prioritātes jomās ir liela mēroga projekti, kuriem ir liela ietekme un ar kuriem atbalsta brīvprātīgās aktivitātes, kuras veic tādu jauniešu grupas no vismaz divām dažādām valstīm, kas apvienojušies, lai paustu solidaritāti, īstenojot īstermiņa intervences pasākumus, kuri ir vērsti uz kopējām Eiropas problēmām politikas jomās, kuras katru gadu nosaka ES līmenī.

2022. gada projektu konkursa priorotātes ir:

  • Veselīga dzīvesveida veicināšana: programma var radīt ievērojamu pievienoto vērtību, veicinot veselīgu dzīvesveidu. Sports un fiziskā aktivitāte ir būtiski slimību profilaksei un dzīves kvalitātes nodrošināšanai, kā arī veicina sociālo iekļaušanu un labklājību. Aptaukošanās un mazkustīgs dzīvesveids Eiropā pastāvīgi pieaug, un tas nopietni ietekmē veselību. Sporta un fiziskās aktivitātes svarīgums mūsu veselībai un labklājībai, kā arī steidzamā nepieciešamība veicināt veselīgāku dzīvesveidu kļuva vēl jūtamāka Covid-19 pandēmijas laikā.
  • Kultūras mantojuma saglabāšana: programma var nodrošināt ievērojamu pievienoto vērtību saistībā ar izpratnes veidošanu par Eiropas kultūras mantojumu un tā saglabāšanu. Atbalstīto projektu mērķiem vajadzētu būt šādiem: mobilizēt brīvprātīgos nolūkā uzlabot visu cilvēku piekļuvi kultūras mantojumam vai pārveidot mantojuma infrastruktūru, nodrošinot augstu sociālo mērķi un mazu oglekļa pēdu. Tiks sekmētas jaunas līdzdalības un starpkultūru pieejas mantojumam.

Projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA līdz 06.04.2022 plkst. 17:00 (pēc Briseles laika). Detalizēta informācija par projektu konkursu, pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem, pieejamo finansējumu u.c. informāciju ir pieejama Eiropas Komisijas sadaļā “Konkursi un finansēšanas iespējas”.

Centralizētos projektu pieteikumus administrē Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūra European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) par “Erasmus+” centralizētajām aktivitātēm jaunatnes jomā veic informēšanas funkciju.

Dalīties
Translate »