“Erasmus+” 2022. gada virtuālās apmaiņas centralizētais projektu konkurss

20.09.2022 18.00
Beigu datums
20.09.2022 18.00

“Erasmus+” virtuālā apmaiņa ir centralizēts projektu veids, kas veicina starpkultūru dialogu un vispārīgu prasmju attīstību, sniedzot iespēju jauniešiem piedalīties kvalitatīvās, starptautiskās un starpkulturālās izglītojošās aktivitātēs, nepiedaloties fiziskā mobilitātē. Virtuālās apmaiņas ļauj daļēji pārvarēt Covid-19 pandēmijas izraisītos globālos mobilitātes ierobežojumus. Plašāka informācija pieejama tīmekļa vietnes sadaļā” “Erasmus+” virtuālā apmaiņa”.

“Erasmus+” virtuālās apmaiņas centralizētie projektu pieteikumi iesniedzami līdz 2022. gada 20. septembra plkst. 18.00 (pēc vietējā laika) tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA.

Dalīties
Translate »