“Erasmus+” centralizētais sporta projektu konkurss “#BeInclusive – Iedvesmojošu pārmaiņu sporta balva”

21.10.2021 17:00

Izsludināts “Erasmus+” centralizētais sporta projektu konkurss – #BeInclusive – Iedvesmojošu pārmaiņu sporta balva (ERASMUS-SPORT-2021-BE-INCLUSIVE-SPORT-AWARDS).

Projektu konkursa mērķis ir apbalvot labākos projektus, kas sekmīgi atbalstījuši sociālo iekļaušanu ar sporta palīdzību. Iesniegtie projektos var iekļaut cilvēkus ar ierobežotām iespējām, tostarp jauniešus migrantus, etniskās minoritātes, nelabvēlīgā situācijā esošās, atstumtās vai maznodrošinātās grupas, cilvēkus ar invaliditāti, personas ar sarežģītu sociālo izcelsmi, utt.

Balva piešķirs arī redzamību un atbalstu inovatīvu ideju, iniciatīvu un paraugprakses izplatīšanai visā Eiropā. Šis konkurss attiecas uz jebkuru organizāciju vai valsts iestādi (indivīdi nav piemēroti), kas ir veiksmīgi izstrādājusi sporta projektu, kura mērķis ir sociālā iekļaušana un ko īsteno ES dalībvalstīs vai ar programmu asociētajās trešās valstīs. Projekti ne vienmēr būs starptautiski projekti, ne obligāti tiks atbalstīti ES.

Pieteikumus jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA līdz 2021. gada 21. oktobrim, plkst. 17:00 (pēc Briseles laika). Detalizēta informācija par projektu konkursu, pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem, pieejamo finansējumu u.c. informāciju ir pieejama Eiropas Komisijas sadaļā “Konkursi un finansēšanas iespējas”.

Dalīties
Translate »