“Erasmus+” centralizētais sporta projektu konkurss “#BeInclusive – Dažādības sporta balva”

21.10.2021 17:00

Izsludināts “Erasmus+” centralizētais sporta projektu konkurss – #BeInclusive – Dažādības sporta balva (ERASMUS-SPORT-2021-BE-INCLUSIVE-SPORT-AWARDS).

Projektu konkursa mērķis apbalvot projektus, kas sekmīgi atbalstījuši sociālo iekļaušanu ar sporta palīdzību. Projektos var iekļaut cilvēkus ar ierobežotām iespējām, tostarp jauniešus migrantus, etniskās minoritātes, nelabvēlīgā situācijā esošās, atstumtās vai maznodrošinātās grupas, cilvēkus ar invaliditāti, personas ar sarežģītu sociālo izcelsmi utt.

Balva piešķirs arī redzamību un atbalstīs inovatīvu ideju, iniciatīvu un paraugprakses izplatīšanu visā Eiropā. Šis konkurss paredzēts jebkurai organizācijai vai valsts iestādei, kas ir veiksmīgi izstrādājusi sporta projektu, kura mērķis ir sociālā iekļaušana un ko īsteno ES dalībvalstīs vai ar programmu asociētajās trešās valstīs. Projekti ne vienmēr būs starptautiski projekti, ne obligāti tiks atbalstīti ES.

Pieteikumus jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA līdz 2021. gada 21. oktobrim, plkst. 17:00 (pēc Briseles laika). Detalizēta informācija par projektu konkursu, pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem, pieejamo finansējumu u.c. informāciju ir pieejama Eiropas Komisijas sadaļā “Konkursi un finansēšanas iespējas”.

Dalīties
Translate »