“Erasmus+” centralizētais projektu konkurss “Pilsoniskas sabiedrības sadarbība jaunatnes jomā” (partnerības pamatnolīgumam)

13.12.2022 18:00
Beigu datums
13.12.2022 18:00

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka izsludināts centralizētais “Erasmus+” konkurss “Pilsoniskas sabiedrības sadarbība jaunatnes jomā” (partnerības nolīgumiem) ar mērķi sniegt atbalstu Eiropas nevalstiskajām organizācijām un ES mēroga tīkliem, kas darbojas jaunatnes jomā, lai:

  • palielinātu informētību par ES jaunatnes stratēģiju un Eiropas Jaunatnes gada nozīmi;
  • sniegtu Komisijai novērtējumu un ieteikumus par galvenajām jaunatnes prioritātēm;
  • veicinātu jauniešu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē.

Pieteikšanās partnerības pamatnolīgumiem (uz 3 gadiem) (ERASMUS-2023-CSC-OG-FPA) norisinās Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras (turpmāk – EACEA) tīmekļa vietnē  līdz 13. decembra plkst. 18.00 (pēc Latvijas laika).

Informācijai! Projektu konkursa ietvaros ir iespēja saņemt darbības dotācijas Eiropas organizācijām, kuru statūtos noteiktās darbības kalpo ES politikas stratēģiskajiem mērķiem (galvenokārt bezpeļņas organizācijām, brīvprātīgām apvienībām, fondiem, NVO vai tamlīdzīgām organizācijām) visā Eiropā. Darbības dotācijas neatbalsta konkrētu projektu, bet gan organizācijas kapacitātes stiprināšanu. Uz darbības dotāciju saņemšanu attiecas tādi paši noteikumi kā projektu īstenošanas konkursiem, taču tās nenošķir tiešās un netiešās izmaksas.

Svarīgi ņemt vērā! Šogad pirmo gadu laika ierobežojumu dēļ partnerības pamatnolīguma (FPA) un īpašās dotācijas līguma (SGA) pieteikumi tiek izsludināti paralēli. Vispirms ir jāaizpilda FPA pieteikums un pēc tam FPA pieteikuma numurs jāievada SGA pieteikumā.

Centralizētos projektu pieteikumus administrē Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūra EACEA. Par “Erasmus+” centralizētajām aktivitātēm jaunatnes jomā JSPA veic informēšanas funkciju.

Plašāka informācija par projektu konkursu pieejama EACEA tīmekļa vietnē.

Dalīties
Translate »