“Erasmus+” centralizētais projektu konkurss “Maza mēroga partnerības”

17.06.2021 18:00
Beigu datums
17.06.2021 18:00

Līdz 2021. gada 17. jūnijam, plkst. 17:00 pēc Briseles laika, organizācijas ir aicinātas iesniegt projektu pieteikumus centralizētā programmas “Erasmus+” projektu konkursam “Maza mēroga partnerības” (ERASMUS-SPORT-2021-SSCP).

Maza mēroga partnerības ir paredzētas, lai paplašinātu piekļuvi programmai “Erasmus+” maza mēroga dalībniekiem un personām, kuras ir grūti sasniedzamas skolas izglītības, pieaugušo izglītības, profesionālās izglītības un apmācības, jaunatnes un sporta jomā. Tā kā organizācijām tiek piešķirtas mazākas dotāciju summas, īsāks darbības laiks un vienkāršākas administratīvās prasības, salīdzinot ar sadarbības partnerībām, šīs darbības mērķis ir panākt, lai vietējās organizācijas, mazāk pieredzējušas organizācijas un programmas jaunpienācēji tiktu sasniegti, samazinot šķēršļus iekļūšanai programmā organizācijām ar mazāku organizatorisko jaudu. Maza mēroga partnerības var veicināt starptautisku tīklu izveidi un attīstību un veicināt sinerģiju ar vietējo, reģionālo, valsts un starptautisko politiku un starp tām.

Projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA. Detalizēta informācija par projektu konkursu, pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem, pieejamo finansējumu u.c. informāciju ir pieejama Eiropas Komisijas sadaļā “Konkursi un finansēšanas iespējas”.

Centralizētos projektu pieteikumus administrē Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūra Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) par “Erasmus+” centralizētajām aktivitātēm jaunatnes jomā veic informēšanas funkciju.

Dalīties
Translate »