“Erasmus+” 2023. gada virtuālās apmaiņas centralizētais projektu konkurss

26.04.2023 18:00
Beigu datums
26.04.2023 18:00

“Erasmus+” virtuālās apmaiņas centralizētie projektu pieteikumi jaunatnes un augstākās izglītības jomās līdz 2023. gada 26. aprīļa plkst. 18.00 (pēc vietējā laika) tiešsaistē Eiropas Komisijas (EK) Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrai (EACEA).

“Erasmus+” virtuālā apmaiņa ir centralizēts projektu veids, kas veicina starpkultūru dialogu un vispārīgu prasmju attīstību, sniedzot iespēju jauniešiem piedalīties kvalitatīvās, starptautiskās un starpkulturālās izglītojošās aktivitātēs, nepiedaloties fiziskā mobilitātē. Virtuālās apmaiņas ļauj daļēji pārvarēt Covid-19 pandēmijas izraisītos globālos mobilitātes ierobežojumus. Plašāka informācija pieejama tīmekļa vietnes sadaļā” “Erasmus+” virtuālā apmaiņa”.

Dalīties
Translate »