Centralizētais projektu konkurss “Virtuālā apmaiņa augstākās izglītības un jaunatnes jomā” 2024

25.04.2024 18:00
Beigu datums
25.04.2024 18:00

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka līdz 2024. gada 25. aprīļa plkst. 18.00 (pēc Latvijas laika) iesniedzami projektu pieteikumi centralizētajā projektu konkursā “Virtuālā apmaiņa augstākās izglītības un jaunatnes jomā”.

“Erasmus+” virtuālā apmaiņa ir centralizēts projektu veids, kas veicina starpkultūru dialogu un vispārīgu prasmju attīstību, sniedzot iespēju jauniešiem piedalīties kvalitatīvās, starptautiskās un starpkulturālās izglītojošās aktivitātēs, nepiedaloties fiziskā mobilitātē. Virtuālās apmaiņas ļauj daļēji pārvarēt Covid-19 pandēmijas izraisītos globālos mobilitātes ierobežojumus.

Virtuālā apmaiņa notiek nelielās grupās, un to vienmēr vada apmācīts koordinators. Tai vajadzētu būt vienkārši integrējamai jauniešu (neformālās izglītības) projektos vai augstākās izglītības kursos. Virtuālajā apmaiņā var iesaistīt dalībniekus gan no viena, gan no otra sektora, un tas, vai tajā būs iesaistīti dalībnieki tikai no viena vai no abiem sektoriem, būs atkarīgs no konkrētajiem projektiem.

Projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē Eiropas Komisijas (EK) Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrai (EACEA) 25. aprīļa plkst. 18.00 (pēc Latvijas laika) .

Plašāka informācija

Detalizēta informācija par projektu konkursu, pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem, pieejamo finansējumu u.c. ir pieejama EK tīmekļa vietnes sadaļā “Konkursi un finansēšanas iespējas”.

Centralizētos projektu pieteikumus administrē EK izpildaģentūra EACEA, savukārt JSPA par “Erasmus+” centralizētajām aktivitātēm jaunatnes jomā veic informēšanas funkciju.

Dalīties
Translate »