Centralizētais projektu konkurss “Partnerības sadarbībai jaunatnes, izglītības un mācību jomās – Eiropas NVO” 2024

05.03.2024 18:00
Beigu datums
05.03.2024 18:00

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka līdz 2024. gada 5. marta plkst. 18.00 (pēc Latvijas laika) iesniedzami projektu pieteikumi centralizētajā projektu konkursā “Partnerības sadarbībai jaunatnes, izglītības un mācību jomās – Eiropas NVO”.

Šī centralizētā projektu konkursa galvenais mērķis ir sniegt iespēju organizācijām paaugstināt savas darbības kvalitāti un nozīmi, attīstīt un stiprināt partneru tīklus, palielināt spēju kopīgi darboties starptautiskā līmenī, veicot starptautisku organizācijas darbību gan apmainoties ar jaunām praksēm un metodēm, gan daloties ar idejām. Savukārt projektu mērķis ir atbalstīt inovatīvas prakses izstrādi, nodošanu un/vai ieviešanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu, kas veicina sadarbību, vienaudžu mācīšanos un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī.

Rezultātiem jābūt atkārtoti izmantojamiem, tālāk nododamiem, pielāgojamiem un, ja iespējams, tiem jābūt ar starpdisciplināru pieeju. Paredzams, ka ar atlasīto projektu darbības rezultātiem organizācijas dalīsies vietējā, reģionālā, valsts un starpvalstu līmenī. Sadarbības partnerības ir balstītas uz katras “Erasmus+” nozares prioritātēm un politikas ietvariem gan Eiropas, gan valstu līmenī, to mērķis ir radīt stimulus starpnozaru un horizontālai sadarbībai tematiskajās jomās.

Tiešsaistes informatīvā sesija

30. janvārī plkst. 11.00-13.30 (pēc Latvijas laika) Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA) kopā ar Eiropas Komisiju (EK) organizē tiešsaistes informatīvo sesiju. Tajā tiks sniegta informācija par šī centralizētā projektu konkursa kontekstu, mērķiem, dalības nosacījumiem, kā arī ieteikumi, kā sagatavot kvalitatīvu projekta pieteikumu un to veiksmīgi iesniegt. Plašāka informācija pieejama šeit.

Būtiska informācija

Projekta pieteikumu var iesniegt jebkura programmā “Erasmus+” iesaistītā organizācija, kas reģistrēta ES dalībvalstī vai programmā asociētā trešā valstī. Tie jāiesniedz tiešsaistē Eiropas Komisijas (EK) Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrai (EACEA) līdz 2024. gada 5. marta plkst. 18.00 (pēc Latvijas laika).

Detalizēta informācija par projektu konkursu, pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem, pieejamo finansējumu u.c. informāciju ir pieejama EK tīmekļa vietnes sadaļā “Konkursi un finansēšanas iespējas”.

Centralizētos projektu pieteikumus administrē EK izpildaģentūra EACEA, savukārt JSPA par “Erasmus+” centralizētajām aktivitātēm jaunatnes jomā veic informēšanas funkciju.

Dalīties
Translate »