Centralizētais “Erasmus+” projektu konkurss “Eiropas jaunatne kopā 2023”

09.03.2023 18:00
Beigu datums
09.03.2023 18:00

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka līdz 2023. gada 9. marta plkst. 18.00 (pēc Latvijas laika) iespējams iesniegt pieteikumus centralizētajā “Erasmus+” projektu konkursā “Eiropas jaunatne kopā 2023” (“European Youth Together”).

Šis centralizētais projektu konkurss ir paredzēts jauniešu organizācijām, kuras vēlas nodibināt partnerattiecības pāri robežām, proti, kuru mērķis ir pievienot Eiropas dimensiju savai darbībai un saistīt šīs darbības ar ES jaunatnes politiku, jo īpaši ar ES Jaunatnes stratēģiju (2019 –  2027).

“Eiropas jaunatne kopā” projektu mērķis ir izveidot tīklus, kas sekmē reģionālās partnerības. Šos projektus plānots īstenot ciešā sadarbībā ar jauniešiem no visas Eiropas (ES dalībvalstīm un programmas asociētajām trešām valstīm). Tīkliem būtu jāorganizē apmaiņas, jāveicina apmācība (piemēram, jauniešu līderiem paredzēta apmācība), kā arī jādod iespēja pašiem jauniešiem izstrādāt kopīgus projektus, un to visu var paveikt, izmantojot gan darbības klātienē, gan darbības tiešsaistē.

Projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē Eiropas Komisijas (EK) Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrai (EACEA) līdz 2023. gada 9. marta plkst. 18.00 (pēc Latvijas laika).

Detalizēta informācija par projektu konkursu, pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem, pieejamo finansējumu u.c. informāciju ir pieejama EK tīmekļa vietnes sadaļā “Konkursi un finansēšanas iespējas”.

Centralizētos projektu pieteikumus administrē EK izpildaģentūra EACEA, savukārt JSPA par “Erasmus+” centralizētajām aktivitātēm jaunatnes jomā veic informēšanas funkciju.

Dalīties
Translate »