Publicēta jauna Youthpass stratēģija

Kopš 2007. gada Youthpass palīdz dokumentēt mācības ES jaunatnes programmās. Mainīgo sabiedrības problēmu, jauniešu vajadzību iespaidā un, ne mazāk svarīgi, ar jauno  ES jaunatnes programmu sākumu, Youthpass kopā ar partneriem ir izveidojis jaunu stratēģiju turpmākajiem zināšanu un prasmju atzīšanas tematiem programmās “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”. Jaunajā stratēģijā ir aprakstīti Youthpass virzieni, ņemot vērā mērķgrupu mainīgās vajadzības.

Jaunā stratēģija kalpo par pamatu SALTO-YOUTH mācību un sadarbības resursu centra darbam, izstrādājot Youthpass kopā ar Eiropas Komisiju un ES jaunatnes programmu nacionālajām aģentūrām. Tā piedāvā ietvaru sadarbībai ar citām organizācijām un ieinteresētajām personām, kuras vēlas visā Eiropā uzlabot izpratni un redzamību par jaunatnes darba un brīvprātīgā darba mācību vērtību.

 

Jaunā Youthpass stratēģija ir pieejama šeit.

Dalīties
Translate »