Par aktualitātēm darbā ar jaunatni runās vebināru ciklā “Darbs ar jaunatni šodien un rīt”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA), atbalstot darba ar jaunatni attīstību, organizēs astoņu vebināru ciklu “Darbs ar jaunatni šodien un rīt”. Tajā tiks sniegta noderīga informācija darbā ar jaunatni iesaistītajiem. Vebināri norisināsies laikā no janvāra līdz maijam, katru otro trešdienu plkst.10.30 -12.00. Dalībai vebināros nepieciešams iepriekš reģistrēties.

Darbs ar jaunatni ir dinamisks un daudzveidīgs, tādēļ JSPA piedāvā plašu informācijas un pieredzes klāstu, zināšanu un prasmju stiprināšanai. Vebināru ciklā tiks apskatītas tādas tēmas kā iekļaušana, brīvprātīgais darbs, līdzdalība, mentālā veselība un digitālais darbs ar jaunatni.  Sevišķi vērtīgi šie vebināri būs jaunatnes darbiniekiem, skolotājiem un jauniešiem.

Vebināru cikla “Darbs ar jaunatni šodien un rīt” tēmas un norises laiki

25.janvārī plkst. 10.30 – 12.00 “Aktualitātes jauniešu mentālās veselības jomā”

Mentālās veselības jautājumi ir aktuāli dažādos vecuma posmos, tomēr jaunieši, saskaroties ar mentālās veselības grūtībām, ne vienmēr spēj rast personīgos vai ārējos resursus, lai grūtības pārvarētu. Jaunatnes darbinieks  ir viena no personām, pie kurām jaunieši vēršas, lai stāstītu par savu pašsajūtu, grūtībām un meklētu palīdzību vai atbalstu. Līdz ar to zināšanas un praktiskas iemaņas, kā uzsākt, uzturēt vai virzīt sarunu ar jaunieti būtu nepieciešamas jebkuram, kurš sadarbojas ar jauniešiem vai strādā jaunatnes jomā.

Vebinārā tiks aplūkotas šādas tēmas:

 1. Aktualitātes jauniešu mentālās veselības un labklājības jomā;
 2. Riska un palīdzošie faktori, kas ietekmē jauniešu labklājību un mentālo veselību;
 3. Jaunatnes darbinieku iesaiste – jauniešu iedrošināšana, izglītošana, atbalstīšana;
 4. Kā reaģēt uz jauniešu pārņemtību ar pašdiagnostiku;
 5. Resursi un palīdzības iespējas jauniešiem Latvijā.

Vebināru vadīs kognitīvi biheiviorālā terapeite, sertificēta klīniskā un veselības psiholoģe Inese Lapsiņa un JSPA mācību vadītāja un psiholoģe Nataļja Gudakovska.

Vebināram “Aktualitātes jauniešu mentālās veselības jomā” iespējams reģistrēties šeit.

8.februārī plkst. 10.30 – 12.00 “Iekļaujoša valoda”

Iekļaujošas sabiedrības veidošana ir viens no aktuālajiem Eiropas jaunatnes mērķiem, kā arī viena no nacionāla līmeņa prioritātēm darbā ar jaunatni.  Būtisks pamats veiksmīgai iekļaujošas vides veidošanai ir iekļaujoša valoda – turklāt tās lietošana neprasa papildu resursus. Vebinārs sniegs nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai apzināti un mērķtiecīgi veicinātu iekļaušanu, izmantojot iekļaujošu valodu.

Vebinārā tiks aplūkotas šādas tēmas:

 1. Kas ir iekļaujoša valoda un kādēļ tās lietošana ir būtiska;
 2. Aktuālie termini, kurus lietot, saskaroties ar cilvēkiem no dažādām sociālajām grupām (piemēram, cilvēkiem ar invaliditāti, cilvēkiem, kuriem ir ekonomiski, ģeogrāfiski šķēršļi, kultūras atšķirības u.c.);
 3. Kā pareizi izteikties bez aizskarošiem izteicieniem un cieņpilni.

Vebināru vadīs Lība Bērziņa – JSPA mācību vadītāja un iekļaušanas eksperte. Vebinārs tiek rīkots ilgtermiņa stratēģiskās partnerības (SPI Strategic Partnership on Inclusion) darbs ar jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem (Health and Disabilities) ietvaros.

Vebināram “Iekļaujoša valoda” iespējams reģistrēties šeit.

22. februārī plkst. 10.30 – 12.00 “Liekam lietā līdzdalību!”

Jaunatnes līdzdalība ir viena no Eiropas Jaunatnes programmu prioritātēm, un vebinārs attīstīs izpratni par līdzdalības jēdzienu, tās dažādajiem līmeņiem un formām. Vebinārā saņemsiet praktiskus padomus, kā veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību jēgpilni, ilgtspējīgi, ar jauniešiem saistošām metodēm – tostarp veidojot vai stiprinot sistēmisku pieeju pašvaldības līmenī. Būs iespēja iepazīties ar pieredzes stāstiem par dažādām līdzdalības formām un līmeņiem, un to, kādas jaunas līdzdalības iespējas paver jaunais Pašvaldību likums, kas stājies spēkā 2023.gada 1.janvārī.

Vebinārā tiks aplūkotas šādas tēmas:

 1. Jauniešu pilsoniskās līdzdalības veidi – dažādu aktivitāšu piemēri;
 2. Jauniešu pilsoniskās līdzdalības līmeņi – ko iespējams ietekmēt?
 3. Pašvaldību likums un jauniešu līdzdalības iespējas vietējā līmenī;
 4. Jauniešu līdzdalības veicināšana JSPA un pieejamais atbalsts.

Vebināru vadīs JSPA mācību vadītāja Linda Kalniņa-Roderte, un ar pieredzes stāstiem dalīsies IZM konkursa “Labākais darbā ar jaunatni” kategorijas „Līdzdalības stiprinātājs” balvu saņēmēji, “Erasmus+” Jaunatnes līdzdalības projektu īstenotājs, kā arī iniciatīvas izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” projektu īstenotājs.

Vebināram “Liekam lietā līdzdalību!” iespējams reģistrēties šeit.

8. martā plkst. 10.30 – 12.00 “Brīvprātīgā darba ieguvumi”

Vai tava nevalstiskā organizācija, jauniešu centrs vai pašvaldība vēlas īstenot programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgā darba projektus? Vai esi jaunietis, kas vēlētos Latvijā vai ārvalstīs darīt brīvprātīgo darbu, iegūstot vērtīgu pieredzi? Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) vebināru cikla “Darbs ar jaunatni šodien un rīt” ietvaros 8. martā plkst. 10.30-12.00 aicina nevalstisko organizāciju, jauniešu centru, pašvaldību, skolu un citu organizāciju pārstāvjus, kā arī  jauniešus, kuriem ir interese īstenot programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” (ESK) brīvprātīgā darba projektus, piedalīties tiešsaistes vebinārā “Brīvprātīgā darba ieguvumi”.

Vebinārā uzzināsi:

 1. kas ir programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgā darba projekti;
 2. kā brīvprātīgā darba projektus uzsākt, īstenot un kā tajos iesaistīties;
 3. praktisku ieskatu par projektu norisi, ieguvumiem un izaicinājumiem, klausoties organizāciju un brīvprātīgo pieredzes stāstos.

Vebināru vadīs JSPA mācību vadītāja, pieredzējusi jaunatnes jomas darbiniece Ilze Jēče.

Vebināram “Brīvprātīgā darba ieguvumi” iespējams reģistrēties šeit.

22.martā plkst. 10.30 – 12.00 “Pieredzes stāsti pašvaldību stiprināšanai”

Vebinārs veltīts stratēģiska darba ar jaunatni veicināšanai pašvaldību līmenī, skaidrojot būtiskākos tā elementus un daloties ar praktiskiem piemēriem. Vebinārā varēs iepazīties ar pieredzes stāstiem par dalību SALTO starptautiskajās mācībās un pasākumiem, kuri realizēti, liekot lietā tajās gūtās zināšanas, pieredzi  un prasmes. Būs iespēja labāk izprast, kā dažādas iesaistītās puses – NVO, valsts pārvaldes iestādes, paši jaunieši un jaunatnes darbinieki – var sniegt ieguldījumu un savstarpēji sadarboties, stiprinot darbu ar jaunatni pašvaldības līmenī.

Vebinārā būs iespēja uzzināt:

 • kā veidot stratēģisku darbu ar jaunatni ilgtermiņā vietējā līmenī;
 • kādu un no kā var saņemt atbalstu, lai veidotu stratēģisku darbu ar jaunatni pašvaldībā;
 • pieredzes stāstus no starptautisko mācību dalībniekiem, kuri zināšanas un prasmes, ko guvuši mācības, likuši lietā, lai attīstītu darbu ar jaunatni pašvaldībā.

Vebināru vadīs JSPA mācību vadītāja Ieva Kaltniece.

Vebināram iespējams reģistrēties šeit.

5.aprīlī plkst. 10.30 – 12.00 “Digitālais darbs ar jaunatni”

Vebinārā būs iespēja uzzināt:

 • kas ir digitālais jaunatnes darbs un kādas atbalsta aktivitātes šajā jomā īsteno JSPA
 • aktuālās tendences sociālo tīklu lietojumā un jaunāko pētījumu datus
 • ieteikumus, kā veidot veiksmīgāku un jauniešiem saistošāku sociālo tīklu saturu un darbības stratēģiju

Vebināru vadīs JSPA mācību vadītāja, pieredzējusi jaunatnes jomas darbiniece un digitālā jaunatnes darba eksperte Līga Siliņa. Vebinārā piedalīsies digitālā mārketinga aģentūras “INFINITUM AGENCY” pārstāve Pārsla Kolosova.

Vebināram iespējams reģistrēties šeit.

19.aprīlī plkst. 10.30–12.00 “NVO nozīme vietējā kopienā un darbā ar jauniešiem attālākos lauku reģionos”  

Vebinārs ir veltīts darbam ar jauniešiem attālākos lauku reģionos. Vebinārs tiek rīkots ilgtermiņa stratēģiskās partnerības (SPI Strategic Partnership on Inclusion) darbs ar jauniešiem attālākos lauku reģionos (Rural) ietvaros.

Vebinārā varēs uzzināt:

 • kas ir jaunieši ar ierobežotām ģeogrāfiskām iespējām;
 • kādi ir aktuālie dati no JSPA Iekļaušanas stratēģijas 2022.-2027. gadam un Rīcības plāna 2022.-2024. gadam attiecībā uz darbu ar jauniešiem no attālākajām apdzīvotajām vietām;
 • kāda ir reālā situācija šajā jomā – Latgales piemēra aplūkošana ar pieaicinātiem viesiem.

Vebināru vadīs JSPA mācību vadītāja, jaunatnes jomas darbiniece Kristīna Kastronovo. Diskusijā piedalīsies Daugavpils pašvaldības Jaunatnes lietu un sporta pārvaldes Jaunatnes lietu speciāliste Olga Jefremova un Augšdaugavas novada Jaunatnes lietu daļas projektu koordinatore Milāna Loča. Ar pieredzes stāstu dalīsies biedrības “Riktīgi NAISS” vadītāja Marija Kostočko.

Vebināram iespējams reģistrēties šeit.

3.maijā plkst. 10.30–12.00 “Videi draudzīga ceļošana”  

Būtiska programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” prioritāte ir vide un cīņa pret klimata pārmaiņām. Iespējams, esat apguvuši dažādas prakses, kā “dzīvot zaļi”, esot mājās, taču – cik labi mākat šīs vērtības īstenot arī ceļojot?  Jauniešu un jaunatnes darbinieku mobilitātes ir viena no visbiežāk izmantotajiem Eiropas Jaunatnes programmu projektu iespējām – vai plānojat, kā mazināt ceļošanas ietekmi uz klimatu, piemēram, dodoties jauniešu apmaiņā? Ja vēlies uzzināt, kā ceļot ilgtspējīgi, piesakies vebināram!

Vebinārs sniegs izpratni par to:

 • kas ir “slow travel” un kādi no tā ir ieguvumi ceļotājam?
 • vai tas, kādu transportu, naktsmājas, ēdināšanas iestādes un suvenīrus izvēlies ceļojuma laikā, atstāj ietekmi uz klimatu?
 • kā ceļojuma laikā tikt galā ar atkritumiem?
 • citu noderīgu informāciju par videi draudzīgu ceļošanu.

Vebināru vadīs JSPA mācību vadītāja un vides aktīviste ar 10 gadu pieredzi NVO sektorā Santa Krastiņa.

Vebināram iespējams reģistrēties šeit.

Dalīties
Translate »