Aicina piedalīties tiešsaistes semināru ciklā “Līdzdalības atoms: pašpārvaldes”

Lai aktualizētu skolēnu un audzēkņu pašpārvalžu, kā arī skolēnu un jauniešu domju pašvaldībās tēmu, īpaši pievēršot uzmanību jauniešu pilsoniskās līdzdalības formām, formālās un neformālās izglītības sinerģijai, kā arī Eiropas dimensijai pašpārvalžu darbā, no 12. aprīļa līdz 6.maijam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) plāno 5 tiešsaistes semināru ciklu “Līdzdalības atoms: pašpārvaldes”. Semināriem ir aicināti pieteikties pašpārvalžu dalībnieki, konsultanti un jaunatnes jomas interesenti.

Tiešsaistes semināros plānotas sarunas ar izglītības un jaunatnes jomas ekspertiem, un mācību treneriem, kā arī labās pieredzes stāsti no dažādām Latvijas un citu Eiropas valstu skolām un pašvaldībām. Tiešsaistes seminārus vadīs JSPA mācību vadītāju kopas mācību vadītāja un Rīgas skolēnu domes konsultante Brigita Medne.

Tiešsaistes semināri norisināsies tiešraidē no JSPA iekārtotās studijas un būs skatāmi JSPA Facebook un YouTube kanālos. Semināru ieraksti būs pieejami ar subtitriem latviešu valodā.

Lai pieteiktos tiešsaistes semināriem aicinām semināru datumos no 11:00 – 13:00 pieslēgties JSPA Facebook vai YouTube kanāliem. Iepriekšēja reģistrācija nav nepieciešama. Plānotie tiešsaistes semināri:

 

Pašpārvaldes ABC (12. aprīlis)

Pirmajā tiešsaistes ievadseminārā dalībnieki iepazīsies ar plānotā cikla mērķiem, meklēs atbildi uz jautājumu “kāpēc pašpārvaldes ir svarīgas?”, kā arī diskutēs par pašpārvalžu likumisko regulējumu un problemātiku ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvi. Semināra otrā daļā norisināsies saruna par tādiem pašpārvaldes darbības principiem kā sadarbība, līdzdalība un neformālā izglītība.

 

Pašpārvaldes ceļā uz lieliem mērķiem (14. aprīlis)

Noskaidrosim, kāda ir Eiropas Jaunatnes stratēģijas, Jaunatnes mērķu un ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu saistība ar pašpārvaldi un kā to izmantot pašpārvalžu ikdienas darbā. Detalizētāk tiks aplūkoti 3 Eiropas Jaunatnes mērķi – kvalitatīva mācīšanās, ilgtspējīga zaļā Eiropa, kā arī telpa un līdzdalība visiem.

 

Pašpārvalde formālās un neformālās izglītības krustcelēs (21. aprīlis)

Tiešsaistes seminārā dalīsimies ar zināšanām un pieredzi par neformālās izglītības pamatprincipiem. Kopā ar Skola 2030 pārstāvi notiks diskusija par formālās un neformālās izglītības sinerģijas iespējām, kā arī to, vai formālā un neformālā izglītība var mācīties viena no otras, un kāda loma tajā ir pašpārvaldei. Tiešsaistes semināra otrajā daļā tiks sniegti teorētiski ieteikumi un praktiski piemēri skolēnu līdzdalības veicināšanai mācību procesā.

 

Pašpārvaldes starptautiskā gaismā (28. aprīlis)

Lai apskatītu citu valstu pieredzi un paplašinātu redzesloku, ceturtajā tiešsaistes seminārā piedāvāsim iepazīt citu Eiropas valstu pašpārvalžu pieredzes stāstus no Lietuvas un Somijas. Uzzināsim, kā norisinās darbs ar jauniešiem skolās, kā arī pašpārvalžu apvienībās citviet Eiropā.

Daļa no tiešsaistes semināra norisināsies angļu valodā un tulkojums būs pieejams ierakstā.

 

Resursi un iespējas pašpārvalžu ikdienai un izaugsmei (06. maijā)

Noslēdzošajā tiešsaistes seminārā dalībnieki iepazīsies ar JSPA administrēto programmu projektu iespējām pašpārvaldēm, kā arī uzzinās, kā veidojas projekts, kā par to sākt domāt un kādi resursi ir pieejami, lai to izveidotu. Dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar dažādiem informatīviem materiāliem un resursiem, kas ir pieejami tiešsaistē un ar kuriem varēs attīstīt darbu savās pašpārvaldēs turpmāk.

 

Lai bagātinātu tiešsaistes semināru saturu ar piemēriem no dažādām Latvijas vietām, aicinām dalīties ar saviem pieredzes stāstiem izglītības iestādes un pašvaldības, kuru pašpārvaldēs pēdējo gadu laikā veiksmīgi

– īstenotas jauniešu pilsoniskās iniciatīvas;

– realizēti projekti;

– organizētas vietējai kopienai nozīmīgas aktivitātes.

Lai pieteiktu savu pieredzes stāstu, aicinām līdz pirmā tiešsaistes semināra norisei 12. aprīlī aizpildīt anketu: https://ej.uz/lidzdalibasatoms. Anketas izpilde aizņems aptuveni 3 minūtes. Pēc tās izpildes mēs sazināsimies ar jums uz norādīto kontaktinformāciju.

 

Plašāka informācija:

Nils Mosejonoks
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
e-pasts: nils.mosejonoks@jaunatne.gov.lv
tālr.: +371 67356283

Dalīties
Translate »