Līdz 23.01.2022. aicinām pieteikties tiešsaistes mācībām “G- PAC: Green partnerships for cooperation”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina pieteikties tiešsaistes mācībām “G- PAC: Green partnerships for cooperation”, kas notiks no 2022. gada 15. līdz 18. februārim Zoom platformā. Pieteikšanās līdz 23. janvārim!

Lietišķs rokasspiediens zaļi augi

Pasākums veidots kā apmācības kurss par veiksmīga pieteikuma rakstīšanu, apvienojumā ar klasiska kontaktu veidošanas semināra elementiem. Tajā pulcēsies pārstāvji no jaunatnes organizācijām, skolām, profesionālās izglītības organizācijām, universitātēm, valsts iestādēm, NVO, uzņēmumiem utt.

Tematiskais fokuss būs zaļā izglītība Eiropā un tas, kā šo prioritāti sasniegt partnerību kontekstā (gan sadarbības partnerībās, gan maza mēroga partnerībās). Erasmus+ programma piedāvā gan iespēju, gan piemērotus rīkus, lai attīstītu zaļās prasmes un veicinātu ilgtspējīgu pieeju.

 

Dalībnieku profils

 • Vecumā no 18-30 gadiem
 • Pārstāv organizāciju, kas aktīvi darbojas kādā no jomām: jaunatne, skolu izglītība, profesionālā izglītība un apmācība, pieaugušo izglītība, augstākā izglītība;
 • Organizācijai ir vismaz viena iepriekšēja pieredze Erasmus + projektā kā partnerim vai sadarbības partnerību koordinatoram;
 • Attiecībā uz maza mēroga partnerībām iepriekšēja pieredze nav nepieciešama;
 • Vēlme un motivācija rakstīt, iesniegt un īstenot projekta pieteikumu;
 • Ir pārstāvētās organizācijas pilnīgs atbalsts un piekrišana iesaistīties partnerībās;
 • Labas angļu valodas zināšanas;
 • Jāspēj piedalīties visās četrās pasākuma dienās un ir ar mieru aizpildīt pieteikuma veidlapas.

Mācību mērķi

 • Sniegt nepieciešamo informāciju par Erasmus + sadarbības partnerību un maza mēroga partnerību projektiem.
 • Nodrošināt iespēju zināšanu un pieredzes apmaiņai starp organizācijām, kas iesaistītas dažādos mācību organizēšanā.
 • Radīt iespēju tādu partnerību izveidei, kas spēj iesniegt kvalitatīvus pieteikumus un tos efektīvi īstenot.
 • Piedāvāt vienotu izpratni par izglītības principiem ilgtspējīgai attīstībai un zaļo praksi dažādās organizācijās un iniciatīvās.

Pasākuma dalībnieki būs mācību procesa centrā. Tiks izmantotas interaktīvas digitālās metodes, vienlaikus koncentrējoties uz starptautisko projektu darba koncepciju un specifikas izpratni. Notiks dažādas apmācības, darbnīcas, diskusijas, bet darba rezultāti tiks prezentēti plenārsēdēs. Mācības vadīs pieredzējuši koordinatori ar plašu izpratni par mācību procesu un Erasmus+ sadarbības partnerībām. Procesu vadīs Rumānijas nacionālās aģentūras pārstāvji.

Mācību ilgums un vieta: 4 dienas ar 2 sesijām/dienā, Zoom platforma

Mācību veids: mēs strādāsim atsevišķās grupās, vadoties pēc projekta veida: viena sadarbības partnerības un viena maza mēroga partnerības grupa. Mācības notiks angļu valodā!

Mācības ir bez maksas.

! Gadījumā, ja jūs tiksiet apstiprināts, lūdzu, plānojiet, ka piedalīsieties visās mācību dienās. Vairāk informācijas un pieteikšanās anketu meklē: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/g-pac-green-partnerships-for-cooperation.9851/

Dalīties
Translate »