Līdz 10.04. aicinām jaunatnes darbiniekus pieteikties mācībām Bulgārijā par solidaritātes stiprināšanu kopienās

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) līdz 10. aprīlim aicina jaunatnes darbiniekus pieteikties mācībām par solidaritātes stiprināšanu kopienās Bridges To Solidarity. Mācību norise plānota no 8. līdz 14. maijam Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā. 

Mācību kurss iecerēts ar mērķi veicināt jaunatnes darbinieku izpratni par savu lomu solidaritātes veidošanā kopienās un ļaut pašiem novērtēt un tālāk attīstīt savas kompetences procesu veicināšanā kopienu stiprināšanā un sadarbībā.

Kāpēc solidaritāte?

Solidaritāte ir Eiropas sadarbības galvenais pīlārs. Un otrādi – tās trūkums apdraud Eiropas integrāciju. Bez solidaritātes nav Eiropas kohēzijas un, savukārt, palielinās plaisa starp Eiropas valstīm un sabiedrībām. Solidaritāte Eiropas Savienībā izpaužas divējādi – starpvalstu solidaritātē starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un starppersonu solidaritātē starp Eiropas Savienības pilsoņiem.

Mācību mērķis

Pievērst uzmanību solidaritātes starppersonu aspektam Eiropas Savienībā un iedzīvotāju veidotajām pārrobežu un vietējo kopienu saiknēm. Nesenā Covid-19 krīze ir parādījusi ilgstošo individualizācijas un polarizācijas procesa sekas sabiedrībā, kas vienlaikus rada saspīlējumu sociālajā kohēzijā. Rezultātā kopienas ir sašķeltas, un šobrīd piedzīvojam jaunas šķelšanās un caur opozīcijas punktiem saskaramies ar krasi pretējiem viedokļiem. Kopienām ir nepieciešama jauna paradigma, cenšoties atrast atpakaļ savienojuma punktus un vienotību, lai risinātu kopīgos izaicinājumus.

Lai veicinātu kopienu solidaritāti, jaunatnes darbiniekiem jābūt aprīkotiem ar transversālu kompetenci. Ņemot vērā kompetences modeli jaunatnes darbiniekiem darbam starptautiskā mērogā, vairākas kompetences tiek identificētas kā būtiskas, lai pieņemtu un veicinātu solidaritātes ideju, vienlaikus atbalstot jauniešus un atbalstot viņus kopienu veidošanā.

 Plašāka informācija par kursa saturu un pieteikšanās anketa (aizpildāma līdz 10. aprīlim) pieejama SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē šeit. Provizoriskais mācību plāns pieejams šeit.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatori Lauru Timmu (tālr. 67358069; e-pasts: laura.timma@jaunatne.gov.lv).

 

Dalīties
Translate »