Atskats uz starptautiskajām mācībām par iekļaušanu “Inclusion Training for Trainers”

No 16. līdz 21. maijam Jūrmalā notika pasākums “Inclusion Training for Trainers”. Tas ir starptautisks mācību pasākums, kurā pieredzējuši mācību vadītāji, kas jau strādā ar iekļaušanas un dažādības tematiku, apgūst kā padarīt neformālās izglītības saturu, mācības, metodes un aktivitātes iekļaujošas un pieejamas dažādām mērķa grupām. Mācības organizē SALTO Inclusion& Diversity (iekļaušana un dažādība) resursu centrs kopā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, un to daļēji līdzfinansē Islandes Pētniecības centrs “Rannis”. Viens no  galvenajiem mācību organizatoriem ir pārstāvis no SALTO resursu centra, Inclusion& Diversity jomas vadītājs Tonijs Geudens (Tony Geudens), kurš uzsvēra nepieciešamību pēc šādu iekļaušanās mācību norises un apstiprināja, ka; “pasākums, kas šogad notika pirmo reizi, tiks veidots par ikgadēju starptautisku mācību pasākumu mācību vadītājiem, kuriem ir interese veidot iekļaušanos un dažādību veicinošus projektus un mācības”.

Šīs mācības vadīja pieredzējuši mācību vadītāji Henks Persins (Henk Persyn) (Beļģija, Slokākija), Morgeins Grīns (Morgaine Green) (Spānija, Apvienotā Karaliste), Vanesa Moreno Sjerra (Vanessa Moreno Sierra) (Spānija), kuri regulāri vada mācības mācību vadītājiem.

Organizatoru komanda un 24 dalībnieki bija no dažādām ES valstīm, kā arī pārstāvji no trešajām valstīm (Armēnijas, Turcijas, Ēģiptes, Tunisijas, un Albānijas).

Četri no dalībniekiem bija ar īpašām vajadzībām – divus no dalībniekiem ar īpašām vajadzībām, pavadīja personīgais asistents.

Organizatoru komandai, plānojot šīs mācības Latvijā, bija svarīgi iekļaut programmā arī studiju vizīti (study visit) Latvijas organizācijā, tādēļ 18.maija pēcpusdienā pasākuma dalībnieki devās braucienā ar vilcienu (izpētot arī vides pieejamību) un satika Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra un Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centra pārstāvjus, kuri īsteno darbu ar jaunatni Jūrmalā. Pasākuma dalībnieki uzzināja kā Jūrmalā sekmē jauniešiem nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās un interešu izglītības, īstenojot dažādus neformālās izglītības pasākumus, projektus un programmas.

Šīm klātienes mācībām, jūnijā ieplānots turpinājuma pasākums tiešsaitē. Tas iecerēts, lai pasākuma dalībnieki varētu dalīties ar pieredzi vadot un veidojot iekļaujošākus pasākumus dažādām mērķa grupām, kā arī informēt viens otru par plānotajiem un uzsāktajiem sadarbības projektiem.

Cilveki stav pie uzraksta Latvija

Dalīties
Translate »