Aicinām pieteikties pieredzes apmaiņas vizītei Portugālē par jauniešu NEET situācijā sociālo iekļaušanu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina pieteikties dalībai pieredzes apmaiņas vizītē Portugālē, kas norisināsies no 2022.gada 25. līdz 29. oktobrim. Pieredzes apmaiņas vizītes laikā būs iespējams uzzināt vairāk par Portugāles organizāciju pieredzi darbā ar jauniešiem NEET situācijā, kā arī programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” sniegtajām iespējām.

Pieteikšanās vizītei līdz 29. septembrim, aizpildot pieteikšanās anketu SALTO resursu centra tīmekļa vietnē.

Pieredzes apmaiņas vizītei tiek aicināti pieteikties:

  • jaunatnes darbinieki, mācību vadītāji, jaunatnes līderi, jaunatnes politikas veidotāji, projektu vadītāji;
  • jaunatnes darbinieki no pašvaldībām un/vai vietējām organizācijām, kuras strādā ar jauniešiem;
  • grupu līderi un projektu vadītāji ar pieredzi vai nelielu pieredzi projektu ieviešanā par tēmu – jaunieši NEET situācijā;
  • jaunatnes darbinieki, kuri ir iesaistīti projektā Europe Goes Local, Democracy Reloading vai citos projektos, kuros vēlas izstrādāt projektus šajā kontekstā.

Pieredzes apmaiņas vizītes mērķi:

  • pieredzes apmaiņa dalībnieku starpā par darbu ar jauniešiem NEET situācijā;
  • sniegt zināšanas par preventīvā darba un atbalsta stratēģijām jauniešiem NEET situācijā;
  • diskutēt par grūtībām un izaicinājumiem, ar kuriem nākas sastapties mērķgrupas iesaistē;
  • jaunu pieeju, metožu un rīku apzināšana, lai veicinātu labāku jauniešu NEET situācijā integrāciju;
  • projektu kvalitātes uzlabošana, kuros ir iesaistīta šī mērķgrupa;
  • informācijas sniegšana par programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” sniegtajām iespējām, kā arī dalīšanās ar labās prakses projektu piemēriem.

Pieredzes apmaiņas vizīte notiek Stratēģiskās partnerības sociālās iekļaušanas jomā (Strategic Partnership for Inclusion) aktivitāšu ietvaros.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vecāko projektu vadītāju Janu Priednieci (tālr. 67356258 e-pasts: jana.priedniece@jaunatne.gov.lv).

Dalīties
Translate »