Aicina pieteikties starptautiskai projektu darbnīcai Rumānijā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jaunatnes darbiniekus un jaunatnes līderus, kas pārstāv jaunatnes organizāciju vai neofrmālu jauniešu grupu, līdz 19. aprīlim pieteikties starptautiskai projektu darbnīcai “New Power in Youth”. Tā notiks no 2023. gada 19. līdz 24. jūnijam Rumānijā. Starptautiskā projektu darbnīca sniegs iespēju jauniešu līderiem atrast partnerus Eiropā un uzsākt projektus, kuru mērķis ir veicināt aktīvu jauniešu līdzdalību Eiropas līmenī. Projektu darbnīca sastāv no tiešsaistes tikšanās un klātienes pasākuma.

Vai esi jauniešu līderis un vēlies rosināt pārmaiņas savā kopienā un ārpus tās? Vai gribi stiprināt savu izpratni par pilsoniskumu Eiropas kontekstā? Ja tā, piesakies starptautiskajai projektu darbnīcai “New Power in Youth”!

Projektu darbnīcas mērķi ir:

 • veicināt kvalitatīvu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu, kuri vērsti uz jaunatnes līdzdalību, pieteikumu sagatavošanu;
 • stiprināt izpratni par līdzdalības pieeju;
 • izzināt pilsoniskumu Eiropas kontekstā (sākot no jauniešu iesaistes vietējās kopienās un lēmumu pieņemšanas iniciatīvās, līdz viņu lomai 2024.gada Eiropas parlamenta vēlēšanās);
 • rosināt partnerības un kopīgu projektu veidošanu par jaunatnes līderu identificētām tēmām, kuras aktuālas vietējā kontekstā.

Mācībām aicināti jaunatnes līderi, kas pārstāv jaunatnes organizāciju vai neformālu jauniešu grupu, un jaunatnes darbinieki, kuri:

 • vēlas sagatavot “Erasmus+” 1. pamatdarbības (jauniešu apmaiņa vai jaunatnes līdzdalības projekts) projekta pieteikumu vai “Eiropas Solidaritātes korpuss” projekta pieteikumu;
 • ir identificējuši kādu tematu, kas aktuāls jauniešiem vietējā kopienā, kuru gribētu iztirzāt ar partneriem no Eiropas;
 • ir ar pieredzi projektu vadībā (pieredzei nav jābūt Eiropas jaunatnes programmu ietvaros);
 • spēj labi komunicēt angliski;
 • ir 18-35 gadus veci.

Projektu darbnīcas ietvaros plānotas:

 • divas tiešsaistes tikšanās divu stundu garumā (laika posmā no 2023.gada maija līdz jūnijam);
 • dalība klātienes pasākumā Bukarestē;
 • dalība 1 tiešsaistes tikšanās pēc klātienes pasākuma;
 • mentora atbalsts 3 stundu apmērā projekta idejas attīstīšanai pēc klātienes pasākuma;
 • tematisks saturs un neformālās izglītības aktivitātes par jaunatnes līdzdalību, pilsoniskumu Eiropas kontekstā, līdzdalības aktivitātēm, Eiropas Jaunatnes programmu iespējām;
 • telpa, lai dalītos ar vietējā līmenī aktuālajām tēmām un rastu kopsaucēju starp dažādām valstīm;
 • telpa partneru atrašanai un projekta ideju attīstīšanai.

Atlasītajiem dalībniekiem obligāti jāpiedalās gan tiešsaistes, gan klātienes tikšanās.

Projektu darbnīca notiek nacionālo aģentūru stratēģiskās partnerības “New Power in Youth” ietvaros, ko vada Igaunijas nacionālā aģentūra un kurā iesaistītas Rumānijas, Bulgārijas, Kipras, Somijas, Vācijas, Itālijas, Latvijas, Nīderlandes un Slovēnijas nacionālās aģentūras, kā arī SALTO PI, SALTO SEE, SALTO ID centri.

Pieteikšanās un dalības maksa

Dalība darbnīcā ir bezmaksas, taču dalībniekiem pašiem jāsedz līdzmaksājums EUR 28,46 apmērā. Uzturēšanās, ēdināšanas, ceļa un apdrošināšanas izmaksas sedz mācības organizējošā aģentūra (Rumānijas nacionālā aģentūra) un JSPA.

Plašāka informācija un pieteikšanās anketa (aizpildāma līdz 19.aprīlim) pieejama SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē.

Radās jautājumi?

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par pieteikšanos un došanos uz starptautiskām mācībām pieejami JSPA tīmekļa vietnes sadaļā “SALTO resursu centrs”.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas projektu koordinatori Leldi Vaivodi (e-pasts: lelde.vaivode@jaunatne.gov.lv).

Dalīties
Translate »