Pašvaldību darbā ar jaunatni iesaistītie aicināti piedalīties mācību ciklā “Atbalsts jaunatnes jomas attīstībai pašvaldībās”

Kopš 2016.gada Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) kopā ar citām Eiropas valstīm programmas “Erasmus+” valsts aģentūrām un citiem partneriem īsteno stratēģiskās partnerības projektu “Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level”, kas paredz dažādas aktivitātes valsts un starptautiskā mērogā, lai stiprinātu darba ar jaunatni attīstību pašvaldībās. Pieteikties mācību ciklam var aizpildot pieteikuma anketu līdz 19.martam (ieskaitot).

Lai attīstītu pašvaldību darba ar jaunatni ilgtermiņa stratēģisko plānošanu, pieredzes apmaiņu vietējā līmenī un veicinātu jauniešu vajadzībās balstītu pakalpojumu ieviešanu, no 2023.gada 23.marta līdz 2023.gada 21.septembrim norisināsies mācību cikls “Atbalsts jaunatnes jomas attīstībai pašvaldībās”. Tā ietvaros pašvaldību darbā ar jaunatni iesaistītajiem būs iespēja gūt zināšanas un pieredzi darba ar jaunatni stratēģiskajā plānošanā, pašvaldību jaunatnes jomas vajadzību apzināšanā, jauniešiem pielāgotu un interesējošu aktivitāšu un pakalpojumu ieviešanā, kā arī attīstīt kompetences Eiropas Savienības programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu pieteikumu veidošanā un finansējuma piesaistē jaunu pašvaldības pakalpojumu nodrošināšanai. Mācību cikls tiek organizēts ar mērķi uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti vietējā līmenī, sniedzot regulāru un ilgtermiņa atbalstu pozitīvu pārmaiņu veicināšanai.

Mācību cikla norise

Kopumā mācību cikla ietvaros ir plānoti 4 mācību moduļi (trīs 3 dienu klātienes[1] un vienas 3 dienu tiešsaistes mācības) un divi tiešsaistes vebināri:

  •  23.03.2023. pirmais vebinārs “Pieredzes stāsti pašvaldību stiprināšanai” tiešsaistes platformā Zoom;
  •  18.04.2023. – 20.04.2023. pirmais mācību modulis Bauskā;
  •  30.05.2023. – 01.06.2023. otrais mācību modulis Vidzemē (Cēsu apkārtnē);
  • 26.07.2023. otrais vebinārs tiešsaistes platformā Zoom;
  •  15.08.2023.-17.08.2023. trešais mācību modulis tiešsaistes platformā Zoom;
  • 19.09.2023. – 21.09.2023. ceturtais (noslēdzošais) mācību modulis Kurzemes reģionā.

! Dalībniekiem ir jāparedz dalība visā mācību periodā.

Lai veicinātu mācību ietvaros iegūto zināšanu un ideju ieviešanu un īstenošanu pašvaldībā, katrai pašvaldības komandai visā mācību periodā tiks nodrošināts mentora atbalsts.

Nosacījumi dalībniekiem

Mācībās var piedalīties pašvaldību jaunatnes jomā iesaistītie (lēmumpieņēmēji, pašvaldībā jaunatnes jomu uzraugošās jeb koordinējošās institūcijas (departamenta/pārvaldes/nodaļas vai tamlīdzīgi) pārstāvji, jaunatnes lietu speciālisti, jaunatnes darbinieki, NVO darbinieki, bērnu un jauniešu centru darbinieki u.c.), kuri šobrīd veic darbu ar jaunatni pašvaldībā un vēlas arī turpmāk strādāt šajā jomā.

Mācību cikls paredzēts 10 pašvaldību darbā ar jaunatni iesaistīto personu komandām. Komandu veido 2-3 darbinieki no vienas pašvaldības.

Lai veiksmīgi veidotu izpratni par jaunatnes jomas attīstību pašvaldībā un sniegtu jauniešu vajadzībās balstītu pakalpojumu izveidi un nodrošināšanu, aicinām komandu sastāvu iekļaut:

  • vismaz vienu tiešajā darbā ar jaunatni (ikdienas pienākumu ietvaros vismaz 60% no darba ir tiešais darbs ar jauniešiem) iesaistīto personu – jaunatnes darbinieku, projektu koordinatoru, bērnu un jauniešu centru darbinieku vai nevalstiskās organizācijas (NVO) pārstāvi, ja pašvaldībai ir patstāvīga sadarbība vai deleģējums atsevišķu jaunatnes jomas pakalpojumu nodrošināšanai;
  • vismaz vienu jaunatnes darba plānošanas procesā iesaistīto personu – jaunatnes lietu speciālistu un/vai projektu vadītāju;
  • vismaz vienu lēmumpieņēmēju (pašvaldības deputātu, pagasta/pārvaldes vadītāju, jaunatnes jomu pašvaldībā pārraugošās institūcijas pārstāvi).

Kopējais plānotais mācību cikla dalībnieku skaits no visām pašvaldībām: līdz 30.

Pieteikšanās

Pieteikties mācību ciklam var aizpildot pieteikuma anketu līdz 19.martam (ieskaitot).

 

Vienu pieteikumu vēlams kopā aizpildīt visai pašvaldības komandai (2-3 pašvaldības pārstāvjiem).

!!! Piesakoties mācību ciklam, jāieplāno apmeklēt pilnu mācību cikla norisi no 2023.gada 22.marta līdz 2023.gada 21.septembrim.

Par programmas saturu rūpēsies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mācību vadītājas: Linda Kalniņa-Roderte un Ieva Kaltniece.

Dalībniekiem mācību norises laikā tiks nodrošināta mācību programma, materiāli, uzturēšanās (nakšņošanas) un ēdināšanas izmaksas. Ceļa izdevumi uz mācību norises vietām Latvijā dalībniekiem jāsedz pašiem.

 

Jautājumu gadījumā zvaniet vai rakstiet:

Agnese Kārkliņa
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Jaunatnes politikas atbalsta departamenta
Starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas vadītāja
E-pasts: agnese.karklina@jaunatne.gov.lv
Tālr.: +371 67251180

[1] Mācības plānotas klātienē, un tajās tiks ievērotas visas mācību norises brīdī noteiktās epidemioloģiskās prasības mācību norisei valstī.

Dalīties
Translate »