Izsludināta pieteikšanās ekspertiem un mācību vadītājiem jauniešu līdzdalības demokrātiskajā dzīvē veicināšanai

Stratēģiskā partnerība “New Power in Youth” (NPiY) meklē pētniekus, neformālās un formālās izglītības darbiniekus, ekspertus, pasniedzējus, mentorus un citus speciālistus, kuri vēlas pievienoties ekspertu un mācību vadītāju grupai, lai veicinātu jauniešu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē.

Kas ir “New Power in Youth”?

“New Power in Youth” ir stratēģiska partnerība, ko vada Igaunijas valsts aģentūra sadarbībā ar citām aģentūrām no Latvijas, Somijas, Kipras, Vācijas, Itālijas, Nīderlandes, Slovēnijas, Rumānijas, Bulgārijas un SALTO resursu centriem, tostarp SALTO līdzdalības un informācijas centru (SALTO PI). Stratēģiskās partnerības galvenais mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē. Partnerība ir veidota kā sistēma, lai atbalstītu un veicinātu iniciatīvas, kuru mērķis ir uzlabot jauniešu līdzdalības kvalitāti. Tai ir trīs plašāki mērķi:

 1. Programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” jaunatnes līdzdalības stratēģijas ieviešana un atbalsts jaunatnes līdzdalības projektiem programmās “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”;
 2. Atbalstīt jaunatnes līdzdalības demokrātiskajā dzīvē stratēģisko attīstību vietējā, valsts un Eiropas līmenī;
 3. Stiprināt partnerību starp neformālās un formālās izglītības nozarēm, lai labāk atbalstītu jauniešu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē.

Ekspertu un mācību vadītāju mērķi un uzdevumi:

 • sniegt atbalstu un pakalpojumus (mācības, moderēšanu, izpēti, konsultācijas, komunikāciju u.c.) NPiY, tās partneriem un SALTO PI;
 • sniegt ieguldījumu pasākumu kvalitātes nodrošināšanā, kā arī pasākumu izstrādē, īstenošanā un novērtēšanā sadarbībā ar NPiY dalībniekiem;
 • sniegt ieguldījumu kopienā, kas veicina profesionālo attīstību, starpnozaru mācīšanos, radošumu, labās prakses un pieredzes apmaiņu.

Iespējamās pasniedzēju un ekspertu lomas:

 • apmaksāti/neapmaksāti pasniedzēji un koordinatori dažādos pasākumo;
 • jaunākie pasniedzēji un praktikanti (tostarp ēnošana un citas profesionālās izaugsmes iespējas);
 • NPiY un tās partneru pasākumu pētnieki (dažādas pieejas, tostarp kvalitatīvā, kvantitatīvā, PAR u.c.);
 • apmaksāti/neapmaksāti eksperti dažādos pasākumos, tostarp veicinot jauniešu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē.

Galvenie pasākumi, kuri plānoti 2024.-2025. gadam

Ekspertiem un mācību vadītājiem būs iespēja iesaistīties kā brīvprātīgajiem vai uz līguma pamata šādās aktivitātēs:

 • NPiY Stratēģiskās partnerības sanāksmes;
 • jaunatnes projektu tiešsaistes tikšanās – ikgadējs pasākums, kas paredzēts, lai atbalstītu potenciālos programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” finansējuma saņēmējus;
 • dalība mācībās – ikgadējs pasākums, kas paredzēts, lai atbalstītu potenciālos “Erasmus+” jaunatnes līdzdalības projektu finansējuma saņēmējus;
 • jauniešu iesaiste valsts aģentūru un SALTO PI darbā;
 • starptautiska izpēte un jauniešu iesaistīšanas veicināšana valstu aģentūru darbā;
 • Līdzdalības forums 2024;
 • starpnozaru prakses, kas atbalsta jauniešu līdzdalību, kartēšana;
 • mācību vizītes – starpnozaru sadarbības labās prakses piemēri jauniešu līdzdalības atbalstam;
 • Starpnozaru sadarbības forums;
 • atbalstīt/kopīgi izstrādāt un īstenot valsts mēroga partnerības un pasākumus starp profesionāļiem, kas strādā neformālās un formālās izglītības nozarēs, lai atbalstītu jauniešu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē;
 • citas aizraujošas aktivitātes, lai veicinātu jauniešu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē.

Pieteikšanās

Pieteikšanās iespējama līdz 20. martam. Atlases rezultāti tiks paziņoti līdz 1. aprīlim. Vairāk informācijas par pieteikšanos, nosacījumiem un plānotajām aktivitātēm meklē SALTO PI tīmekļvietnē.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Brigitu Medni (brigita.medne@harno.ee).

Dalīties
Translate »