Projekts “PROTI un DARI!” atgādina par noslēgumu un aicina jauniešus izmantot projekta iespējas

Projekts “PROTI un DARI!” atgādina sadarbības partneriem par projekta noslēguma termiņu 2023. gada 31. decembrī, kā arī vērš uzmanību uz atbalstāmo darbību termiņu saskaņā ar līgumos par sadarbību noteikto – jauniešu iesaiste projektā ir iespējama līdz 2023. gada 31. oktobrim.

Vienlaikus projekta administrācija aicina sadarbības partnerus Latvijas valstspilsētu un novadu pašvaldībās apzināt iespējas līguma saistību pilnīgai izpildei – piešķirtās kvotas un finansējuma apguvei. Nepieciešamības gadījumā aicinām aktualizēt projekta ieviešanas plānus, pašvaldības informējot par to atbildīgo JSPA projektu vadītāju.

Tāpat projekts joprojām aicina jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu, izmantot projekta unikālās iespējas un saņemt atbalstu jaunu prasmju apguvē, ar mērķi iesaistīties izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, Jauniešu garantijas ietvaros īstenotajos pasākumos  vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Intereses gadījumā aicinām jauniešus sazināties ar savas vai citas sev pieejamās tuvākās pašvaldības kontaktpersonu norādītajā projekta “PROTI un DARI!” interaktīvajā kartē, kas pieejama tīmekļvietnes sadaļā “PROTI un DARI!”.

Dalīties
Translate »