Projektā “PROTI un DARI!” noteikti jauni vienas vienības izmaksu standarta likmju apmēri

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka Latvijas Repubikas Izglītības un zinātnes ministrijā ar 31.05.2022. Rīkojumu Nr. 1-2e/22/188 apstiprināja grozīto metodiku “Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē” 14.1.1.2. pasākuma “Atbalsts NEET jauniešiem” un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē” 14.1.1.2. pasākuma “Atbalsts NEET jauniešiem” ietvaros”.

Dokuments pieejams sadaļā “Dokumenti”.

Turpmāk projektā “PROTI un DARI!” tiek noteikti jauni vienas vienības izmaksu standarta likmju apmēri:

  • V1 likme ir palielināta no 91,08 euro uz 99,90 euro;
  • V2 likme ir palielināta no 368,28 euro uz 409,80 euro.

Vēršam uzmanību, ka izmaiņas vienas vienības izmaksu standarta likmju apmēros tiks piemērojamas tām sākotnējām individuālajām pasākumu programmām, kuras tiek uzsāktas ne ātrāk par 2022. gada 1. jūniju!

Dalīties
Translate »