Projekta “PROTI un DARI!” īstenošana pagarināta līdz 2022. gada 31. martam

Lai nodrošinātu plašāku atbalstu sociālās atstumtības riska grupas jauniešiem, kas nav iesaistīti nodarbinātībā, nemācās, neapgūst amatu (NEET) un sniegtu atbalstu COVID-19 krīzes seku mazināšanai, projekta “PROTI un DARI!” atbalsta pasākumu termiņš ir pagarināts līdz 2022. gada 31.martam. Projekta īstenošanai būs pieejams papildu finansējums 900 tūkstošu eiro apmērā. Tas sniegs iespējas papildu atbalsta pasākumiem 350 jauniešiem.

 Sociālās atstumtības riska grupu jauniešiem ir paplašinātas Eiropas Savienības (ES) fondu programmu atbalsta iespējas. Tas ļaus mazināt COVID-19 izraisītās krīzes sekas un nodrošinās ilgtermiņa risinājumus jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai un prasmju attīstībai. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie ES fondu programmu noteikumu grozījumi ES fondu programmu noteikumu grozījumi, kas vakar, 2021. gada 8. aprīlī, apstiprināti valdībā.

Projekta ietvaros NEET jaunieši varēs saņemt atbalsta pasākumus, kas saistīti ar neformālo un ikdienas mācīšanos – psihologa, karjeras konsultanta un citu speciālistu konsultācijas, atbalstu profesionālās kvalifikācijas vai aroda iegūšanai. Tāpat specifiski atbalsta pasākumi tiks nodrošināti jauniešiem ar invaliditāti.

“PROTI un DARI!” projektā patlaban ir iesaistījušās 103 pašvaldības, no kurām 82 noslēgušas sadarbības līgumus. Līdz 2021. gada februārim projektā tika iesaistīti 3616 NEET situācijā esoši jaunieši, no kuriem lielākā daļa ir atgriezušies izglītībā, iesaistījušies nodarbinātībā un citās jauniešu aktivitātēs.

Dalīties
Translate »