Pašvaldības aicinātas uz tikšanos par sadarbības līguma slēgšanas jautājumiem projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanas uzsākšanai

LV EU logo ansamblis

Aicinām pašvaldības piedalīties tikšanās par sadarbības līguma slēgšanas jautājumiem projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (Nr.7.2.1.2/15/I/001) īstenošanas uzsākšanai

Ņemot vērā plānotos grozījumus Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.207 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” un “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanas noteikumi” un vienas vienības izmaksu metodikā “Metodika par individuālā mentora un/vai  personiskās izaugsmes trenera vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķinu un piemērošanu 7.2.1.2. pasākumā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aktualizēja sadarbības līguma projektu un tā 1.pielikumu.

JSPA aicina valstspilsētu un novadu pašvaldību pārstāvjus piedalīties tiešsaistes tikšanās 2023.gada 3.janvārī plkst.11.00, lai apspriestu sadarbības līguma slēgšanas un citus ar projekta Nr.7.2.1.2/15/I/001 īstenošanu saistītus jautājumus.

Precizētais sadarbības līguma projekts un pielikumi pieejams JSPA tīmekļa vietnē 7.2.1.2.projekta sadaļā “Sadarbības līgums”.

Par dalību tikšanās lūdzam līdz 02.01.2023. informēt JSPA Struktūrfondu nodaļas vecāko projekta vadītāju Denisu Kretalovu (67251182, deniss.kretalovs@jaunatne.gov.lv).

Jautājumu gadījumā, lūdzu zvaniet vai rakstiet Denisam Kretalovam (67251182, 29896852, deniss.kretalovs@jaunatne.gov.lv).

Dalīties
Translate »