Par projekta “PROTI un DARI!” īstenošanas rezultātiem un turpmāko atbalsta iespēju

Tuvojoties noslēgumam, projekts “PROTI un DARI!” informē par līdzšinējiem projekta īstenošanas rezultātiem – līdz 2023. gada 1. aprīlim projektā iesaistīti vismaz 4 843 mērķa grupas jaunieši.

Projekts pateicas sadarbības partneriem – Latvijas valstspilsētu un novadu pašvaldībām – par aktīvo un rezultatīvo darbu. Vienlaikus “PROTI un DARI!” komanda atgādina par unikālu iespēju arī turpmāk saņemt papildu atbalstu tiem mērķa grupas jauniešiem, kas bija iesaistījušies projektā “PROTI un DARI!”.

Par projektu “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”

Projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” piedāvā sniegt individuālā mentora un personiskās izaugsmes trenera atbalstu mērķa grupas jauniešu adaptācijai darbavietā un izglītības iestādē, kā arī atbalstu izglītības programmu apguvei, t.sk. apmaksājot izglītības programmas apguves maksu, ceļa izdevumus un nodrošinot stipendiju.

Aicinām pašreizējos un potenciālos sadarbības partnerus – Latvijas valstspilsētu vai novadu pašvaldības aktīvi izmantot piedāvāto iespēju un “PROTI un DARI!” laikā iegūto pieredzi padziļināt jaunā atbalsta kvalitātē, sekmējot jauniešu iesaisti izglītībā, nodarbinātībā un stiprinot sociālo iekļaušanos!

Vairāk par dalību projektā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” un tā īstenošanas nosacījumiem lūdzam skatīt tīmekļa vietnes sadaļā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”.

Dalīties
Translate »