Jaunieti – vai tu jau iesaistījies projektā “PROTI un DARI!”?

Projekta “PROTI un DARI!” mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā,  Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotā Jauniešu garantijas projekta pasākumā vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Tu vari iesaistīties projektā, ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un tu šobrīd:

  • nemācies,
  • nestrādā,
  • neapgūsti arodu.

Iespējas projektā

Balstoties uz tavām prasmēm, interesēm, iespējamajiem attīstības virzieniem un vajadzībām, tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot dažādus, tieši tev piemērotus atbalsta pasākumus, kas pēc tam palīdzēs atrast darbu vai atsākt mācības.

Starp piedāvātajiem atbalsta pasākumiem var minēt tādus kā:

Arī šajā situācijā, kad liekas, ka viss ir apstājies Covid – 19 ierobežojumu dēļ, tu vari iesaistīties projektā, jo liela daļa atbalsta pasākumu notiek attālināti. Ja kāda pašvaldība šobrīd nevar nodrošināt projekta darbību, tad informē viņus par vēlmi projektā iesaistīties un gaidi tiklīdz tas atkal būs iespējams.

Lai īstenotu individuālajā pasākumu programmā plānotos atbalsta pasākumus vēl veiksmīgāk un sasniegtu izvirzītos mērķus, tavās ikdienas gaitās tevi atbalstīs programmas vadītājs un mentors.

Projekts “PROTI un DARI!” darbojas jau no 2014. gada septembra un tajā ir iesaistījušies jau vairāk kā 3500 jauniešu.

Lai iesaistītos projektā, sazinies ar sev tuvāko pašvaldības programmas/projekta vadītāju.

Dalīties
Translate »