Aicinājums slēgt sadarbības līgumus projektā “PROTI un DARI 2.0” un piedalīties tiešsaistes seminārā

Ar prieku informējam, ka ir apstiprināti Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (turpmāk – aģentūra) projekta “PROTI un DARI 2.0” (turpmāk – projekts) dokumenti:

  • Līgums par sadarbību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt to, lai – jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām – būtu vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībām un iespēja to iegūt, sākot ar pirmsskolas izglītību un aprūpi un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības un mācību gaitā līdz pat augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai un mācībām, tostarp veicināt mācību mobilitāti visiem un atvieglot piekļūstamības iespējas personām ar invaliditāti” 4.2.3.4. pasākuma “Sekmēt NEET jauniešu integrēšanos izglītībā un nodarbinātībā” projekta “PROTI un DARI 2.0” 4.2.3.4/1/24/I/001 īstenošanā. Skatīt aģentūras tīmekļvietnē Līgums.
  • Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 4.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt to, lai – jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām – būtu vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībām un iespēja to iegūt, sākot ar pirmsskolas izglītību un aprūpi un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības un mācību gaitā līdz pat augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai un mācībām, tostarp veicināt mācību mobilitāti visiem un atvieglot piekļūstamības iespējas personām ar invaliditāti” 4.2.3.4. pasākuma “Sekmēt NEET jauniešu integrēšanos izglītībā un nodarbinātībā” īstenošanai. Skatīt aģentūras tīmekļvietnē VVIM.

Līdz ar to aicinām sadarbības partnerus pieņemt lēmumu par dalību projektā “PROTI un DARI 2.0” un slēgt sadarbības līgumus ar aģentūru par projekta īstenošanu savās pašvaldībās.

Tiešsaistes seminārs par projektu

Tāpat aicinām pašvaldības un visus potenciālos sadarbības partnerus piedalīties informatīvā tiešsaistes seminārā, kas 2024. gada 23. maijā plkst. 13.00-15.00 notiks platformā Zoom. Semināra darba kārtībā:

  • Vienas vienības izmaksu metodika;
  • komunikācijas un vizuālās identitātes prasības;
  • mērķa grupas jauniešu atbilstības pārbaude;
  • sadarbības līguma un to pielikumu saturs;
  • citi aktuāli jautājumi projekta realizēšanas uzsākšanai.

Lai piedalītos seminārā, lūdzam līdz 22. maijam aizpildīt pieteikuma anketu. Informējam, ka seminārs paredzēts ne vairāk kā 100 tiešsaistes apmeklētājiem, tādēļ aicinām pasākuma dienā laicīgi pieslēgties Zoom saitei, kuru nosūtīsim dalībniekiem, kas pieteikušies.

Papildus informācija pašvaldībām, kuras vēl nav pieņēmušas lēmumu par dalību projektā:

Lai pašvaldība iesaistītos projektā “PROTI un DARI 2.0”, tai sākotnēji nepieciešams pieņemt lēmumu par dalību projektā, atbilstoši MK noteikumu Nr.722 20. punktā noteiktajam:

“20. Sadarbības partneris – valstspilsētas pašvaldība vai novada pašvaldība – var tikt iesaistīts projekta īstenošanā, ja attiecīgās pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu piedalīties projektā un nodrošināt nepieciešamos cilvēkresursus šo noteikumu 25.1., 25.2. un 25.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.”

Aicinām pašvaldības iesaistīties projektā “PROTI un DARI 2.0” un uzsākt nepieciešamās darbības lēmuma par dalību projektā pieņemšanā!

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar pašvaldībai noteikto atbildīgo JSPA kontaktpersonu. Tās atrodamas tīmekļvietnes sadaļā “”PROTI un DARI 2.0” kontakti”.

Dalīties
Translate »