Latvijas reģionos tiks īstenoti jaunatnes projekti

 

Šogad Eiropas Savienības programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”  ietvaros ir iesniegti 184 jaunatnes projektu pieteikumi, sniedzot iespēju Latvijas jauniešiem un darbā ar jaunatni iesaistītajiem piedalīties Eiropas projektos, doties brīvprātīgajā darbā uz ārvalstīm, vai pašiem īstenot starptautiska vai valsts mēroga jaunatnes projektus, gūstot jaunas zināšanas un noderīgas prasmes turpmākajai dzīvei. Jaunatnes organizācijas, pašvaldības un valsts iestādes, kas vēlas īstenot jaunatnes sadarbības partnerības projektus, vēl līdz 3. novembrim, plkst. 13:00 pēc vietējā laikā var pieteikties programmas “Erasmus+” šī gada noslēdzošajā projektu konkursā, pretendējot uz ES finansējumu.

Šogad programmas “Erasmus+” jaunatnes projektu īstenotājiem Latvijā bija iespēja piedalīties divos projektu konkursos, kuros projektu īstenošanai un programmas atbalsta pasākumiem pieejamais kopējais finansējums ir vairāk nekā 4.5 miljoni eiro. Kopumā projektu konkursos tika iesniegti 114 projektu pieteikumi, no tiem 78 pieteikumi iesniegti pirmajā, bet 36 – otrajā projektu konkursā. Abos programmas “Erasmus+” projektu konkursos kopā iesniegti 53 jauniešu apmaiņas projekti, 24 jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti, 10 jaunatnes līdzdalības projekti un 6 “Erasmus+” akreditēto jaunatnes jomā organizāciju finansējuma pieprasījumi. Tāpat pirmajā projektu konkursā iesniegti 14 sadarbības partnerības projektu pieteikumi un 7 maza mēroga partnerības projekti. Programmas “Erasmus+” pirmajā projektu konkursā finansējuma saņemšanai apstiprināti 10 jauniešu apmaiņas projekti, 5 jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti un 3 jaunatnes līdzdalības projekti, kā arī apstiprināti 6 finansējuma pieprasījumi mobilitātes aktivitāšu īstenošanai jaunatnes jomā.

Arī programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursu ietvaros, jaunieši un  jaunatnes jomas pārstāvji varēja piedalīties divos projektu konkursos, pretendējot uz teju 1.3 miljonu lielu finansējumu projektiem un atbalsta aktivitātēm. Kopumā iesniegti 70 projektu pieteikumi, no kuriem 38 iesniegti pirmajā projektu konkursā, bet 32 – otrajā. Abos projektu konkursos iesniegti 53 finansējuma pieprasījumi solidaritātes projektu īstenošanai un 17 brīvprātīgā darba projektu pieteikumi. Pirmajā projektu konkursā finansējumu projektu īstenošanai saņēmuši 15 solidaritātes projektu īstenotāji un 7 brīvprātīgā darba aktivitāšu īstenotāji.

Organizācijas, kuras vēlas īstenot jaunatnes sadarbības partnerības projektus un stiprināt sadarbības saites tālu aiz Latvijas robežām, līdz 3. novembra plkst. 13:00 pēc vietējā laika var paspēt iesniegt savus projektu pieteikumus programmas “Erasmus+” Partnerības sadarbībai otrajā un noslēdzošajā projektu konkursā, pretendējot uz finansējumu Maza mēroga partnerības un Sadarbības partnerības projektiem. Programmas “Erasmus+” 2. projektu konkursā “Maza mēroga partnerības projekti” pieejamais finansējums ir – 263 530 eiro, savukārt projektu konkursā “Sadarbības partnerības projekti” – 1 854 974 eiro. Apstiprinātos projektus varēs uzsākt īstenot no 2022. gada 1. marta līdz 31. maijam. Projektu pieteikumi ir iesniedzami Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus.

Ar detalizētu informāciju par programmas “Erasmus+” Partnerības sadarbībai projektiem var iepazīties vebinārā “Erasmus+ Info diena – Partnerības sadarbībai projekti”. Palīdzība projektu pieteikuma formas aizpildīšanai video formātā pieejama šeit.

Projektu īstenotāji ir aicināti iesniegt projektu pieteikumus, kas ir balstīti uz iesniedzējorganizācijas vajadzībām un pētījumiem, būtu noderīgi dažādu jomu organizācijām un būtiski uzlabotu jauniešu dzīves. Tāpat organizācijas ir aicinātas iesniegt projektus, kas ņem vērā programmas “Erasmus+” jaunā perioda (2021 – 2027) prioritātes – iekļaušanu un dažādību, digitālo transformāciju, vides ilgtspējas un klimata jautājumus, kā arī  dalību demokrātiskajā dzīvē.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.

Dalīties
Translate »