Par publicitātes nodrošināšanu, īstenojot projektu Nr.7.2.1.2/15/I/001

LV EU logo ansamblis

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina valstspilsētu un novadu pašvaldības, īstenojot projektu “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” Nr.7.2.1.2/15/I/001 (turpmāk – projekts), nodrošināt informācijas un publicitātes pasākumus, ņemot vērā šādas publicitātes prasības:

  • nodrošināt, lai personas, kuras piedalās projekta pasākumā, būtu informētas par Eiropas Sociālā fonda sniegto finansējumu projekta īstenošanai. Lai to nodrošinātu, sadarbības partneris izvieto vizuālo elementu ansambli uz ikviena ar projektu saistīta dokumenta, kas attiecināms uz projekta īstenošanu un paredzēts tā dalībniekiem vai sabiedrībai, tai skaitā tīmekļa vietnēs, paziņojumos, tostarp dalības sertifikātos u.c. dokumentos;
  • savā tīmekļa vietnē, ja tāda ir, projekta īstenošanas laikā publicēt īsu aprakstu par projektu, tā atbalsta mērķiem un rezultātiem, uzsverot atbalstu, kas saņemts no Eiropas Sociālā fonda, un nodrošināt informācijas aktualizēšanu ne retāk kā reizi trijos  mēnešos;
  • projekta īstenošanas laikā, tā īstenošanas vietā izvietot informatīvo plakātu ar informāciju par projektu, tostarp par finansiālo atbalstu no Eiropas Sociālā fonda. Plakāts ir jāizdrukā un jāizvieto sabiedrībai viegli redzamā vietā, piemēram, projekta īstenošanas vietā pie ēkas ieejas. Informatīvā plakāta minimālais izmērs ir A3.

Detalizēta informācija par minētājām publicitātes prasībām ir pieejama JSPA tīmekļa vietnē projekta 7.2.1.2. sadaļā.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, zvaniet pa t.67251182 vai rakstiet uz e-pastu deniss.kretalovs@jaunatne.gov.lv

Dalīties
Translate »