Latvijas valstspilsētu un novadu pašvaldībām vēl līdz 15. decembrim pieejams speciālistu atbalsts jauniešu NEET situācijā iesaistei

LV EU logo ansamblis

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina Latvijas valstspilsētu un novadu pašvaldības izmantot iespēju projektā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” Nr.7.2.1.2/15/I/001 (turpmāk – projekts Nr.7.2.1.2/15/I/001) jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās un nav nodarbināti, līdz 2023.gada 15.decembrim nodrošināt šādu speciālistu atbalstu:

  • karjeras konsultants;
  • psihologs;
  • atkarību profilakses speciālists;
  • narkologs;
  • psihiatrs.

Atbalsts ir nodrošināts ar mērķi sekmēt jauniešu NEET situācijā iesaisti izglītībā, nodarbinātībā un nodrošinātu sociālo iekļaušanos!

Minēto speciālistu atbalsts ir pieejams arī visu valstspilsētu vai novadu pašvaldību speciālistiem, kuri strādā ar NEET jauniešiem. Pašvaldību speciālistiem šis atbalsts ir nodrošināms kā grupas konsultācija vai tematiskā atbalsta grupa, piedaloties kopā ar mērķa grupas jauniešiem, kuri ir vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), nemācās un nav nodarbināti, saņem vai ir saņēmuši atbalstu projektā “PROTI un DARI!”.

Kā ir iespējams pieteikties atbalstam?

Lai pieteiktos speciālistu atbalsta saņemšanai, ir nepieciešams nosūtīt JSPA vēstuli par pašvaldības pārstāvju deleģējumu speciālistu komandas atbalsta saņemšanai projekta Nr.7.2.1.2/15/I/001 ietvaros. Vēstules paraugs ir pieejams JSPA tīmekļvietnes sadaļā “Dokumenti”: “Deleģējuma vēstules veidlapa speciālistu komandas atbalsta saņemšanai projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” Nr.7.2.1.2/15/I/001 ietvaros”.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar JSPA Struktūrfondu nodaļas vecāko projektu vadītāju Denisu Kretalovu (t.67251182, e-pasts: deniss.kretalovs@jaunatne.gov.lv).

Dalīties
Translate »