Latvijas valstspilsētu un novadu pašvaldībām ir pieejams plašs speciālistu atbalsts jauniešu NEET situācijā iesaistei

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka projektā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” Nr.7.2.1.2/15/I/001 (turpmāk – projekts Nr.7.2.1.2/15/I/001) no 2023. gada jūnija līdz 2023. gada decembrim jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās un nav nodarbināti, būs pieejams šādu speciālistu atbalsts:

  • karjeras konsultants;
  • psihologs;
  • psihoterapeits vai psihoterapijas speciālists;
  • atkarību profilakses speciālists;
  • narkologs;
  • psihiatrs;
  • jurists;
  • finanšu konsultants.

Minēto speciālistu atbalsts būs pieejams arī visu valstspilsētu vai novadu pašvaldību speciālistiem, kuri strādā ar jauniešiem. Atbalsts tiks nodrošināts ar mērķi sekmēt jauniešu NEET situācijā iesaisti izglītībā, nodarbinātībā un nodrošinātu sociālo iekļaušanos!

Kā iespējams pieteikties atbalstam?

Lai pieteiktos speciālistu atbalsta saņemšanai, ir nepieciešams nosūtīt JSPA vēstuli par pašvaldības pārstāvju deleģējumu speciālistu komandas atbalsta saņemšanai projekta Nr.7.2.1.2/15/I/001 ietvaros. Vēstules paraugs ir pieejams JSPA tīmekļvietnes sadaļā “Dokumenti”: “Deleģējuma vēstules veidlapa speciālistu komandas atbalsta saņemšanai projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” Nr.7.2.1.2/15/I/001 ietvaros”.

Radās jautājumi?

Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar JSPA Struktūrfondu nodaļas vecāko projektu vadītāju Denisu Kretalovu (t.67251182, e-pasts: deniss.kretalovs@jaunatne.gov.lv).

Dalīties
Translate »