Latvijas valstspilsētu un novadu pašvaldībām ir pieejams plašs speciālistu atbalsts jauniešu NEET situācijā iesaistei

LV EU logo ansamblis

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka projektā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” Nr.7.2.1.2/15/I/001 (turpmāk – projekts Nr.7.2.1.2/15/I/001) jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās un nav nodarbināti, no 2023.gada 11.septembra līdz 2023.gada 15.decembrim ir pieejams šādu speciālistu atbalsts:

  • karjeras konsultants;
  • psihologs;
  • atkarību profilakses speciālists;
  • narkologs;
  • psihiatrs.

Minēto speciālistu atbalsts ir pieejams arī visu valstspilsētu vai novadu pašvaldību speciālistiem, kuri strādā ar jauniešiem. Atbalsts tiks nodrošināts ar mērķi sekmēt jauniešu NEET situācijā iesaisti izglītībā, nodarbinātībā un nodrošinātu sociālo iekļaušanos!

Pašvaldību speciālistiem ir pieejams minēto speciālistu atbalsts, nodrošinot grupas konsultāciju vai tematisko atbalsta grupu vadīšanu kopā ar mērķa grupas jauniešu līdzdalību, kuri ir vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), nemācās un nav nodarbināti, saņem vai ir saņēmuši atbalstu projektā “PROTI un DARI!”

Kā būs iespējams pieteikties atbalstam?

Lai pieteiktos speciālistu atbalsta saņemšanai, būs nepieciešams nosūtīt JSPA vēstuli par pašvaldības pārstāvju deleģējumu speciālistu komandas atbalsta saņemšanai projekta Nr.7.2.1.2/15/I/001 ietvaros. Vēstules paraugs ir pieejams JSPA tīmekļvietnes sadaļā “Dokumenti”: “Deleģējuma vēstules veidlapa speciālistu komandas atbalsta saņemšanai projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” Nr.7.2.1.2/15/I/001 ietvaros”.

Papildu, lai iesaistītu mērķa grupas jauniešus speciālistu atbalsta saņemšanā projekta ietvaros, valstspilsētu vai novadu pašvaldībām būs jānoslēdz sadarbības līgums ar JSPA.

Radās jautājumi?

Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar JSPA Struktūrfondu nodaļas vecāko projektu vadītāju Denisu Kretalovu (t.67251182, e-pasts: deniss.kretalovs@jaunatne.gov.lv).

Dalīties
Translate »