Aicinām pašvaldības piedalīties projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanā

LV EU logo ansamblis

 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) tuvākajā laikā uzsāks jauna projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (7.2.1.2.) īstenošanu.

Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot) (uzņemot atbalstāmajā darbībā), kuri nemācās, nav nodarbināti un saņem vai ir saņēmuši atbalstu 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē” 14.1.1.2. pasākuma “Atbalsts NEET jauniešiem” ietvaros.”

Projekta mērķis ir  veicināt mērķa grupas jauniešu adaptāciju darbavietā vai izglītības iestādē, kā arī sekmēt to konkurētspēju darba tirgū.

Aicinām valstspilsētu un novadu pašvaldības iepazīties ar informāciju par projektu un izvērtēt iespēju slēgt ar JSPA sadarbības līgumu.

Lai noslēgtu sadarbības līgumu, aicinām:

  • iepazīties ar sadarbības līguma nosacījumiem (līgums ir pieejams sadaļā Informācija pašvaldībām);
  • izvērtēt projekta iespējamo īstenošanas uzsākšanas laiku;
  • apzināt potenciāli iesaistāmo mērķa grupas jauniešu apjomu un tiem plānotās projekta atbalsta darbības.

Papildu informāciju un konsultācijas par projektu un sadarbības līguma slēgšanas jautājumiem var saņemt, sazinoties ar JSPA Struktūrfondu nodaļas pārstāvi Denisu Kretalovu (67251182, deniss.kretalovs@jaunatne.gov.lv).

Dalīties
Translate »